Bến xe Giao Thủy

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Bến xe Giao Thủy ngày 27/03/2019

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Trường Khoa 07:00 - 19:00
Thời gian: 12:00
Bến xe Giao Thủy Bến xe Miền Đông Giường nằm 40 chỗ 800.000
Trường Sinh 17:20 - 05:20
Thời gian: 12:00
Bến xe Giao Thủy Bến xe khách Quỳnh Nhai Giường nằm 40 chỗ 280.000
Phúc Thủ 14:15 - 01:15
Thời gian: 11:00
Bến xe Giao Thủy Bến xe Miền Đông Giường nằm 40 chỗ 600.000
Việt Tân - Nam Định 14:00 - 02:00
Thời gian: 12:00
Bến xe Giao Thủy Bến xe Miền Đông Ghế ngồi 45 chỗ 550.000
Hải Hoàn 18:00 - 04:00
Thời gian: 10:00
Bến xe Giao Thủy Bến Xe SaPa Giường nằm 40 chỗ 230.000
Phú Quý Hưng 12:00 - 20:00
Thời gian: 08:00
Bến xe Giao Thủy Bến xe Miền Đông Giường nằm 40 chỗ 600.000
Thế Anh 17:55 - 02:15
Thời gian: 08:20
Bến xe Giao Thủy Bến xe Sa Pa Giường nằm 41 chỗ 300.000
Tấn Hưng 17:30 - 00:03
Thời gian: 06:33
Bến xe Giao Thủy Bến xe Miền Đông Giường nằm 40 chỗ 600.000
Tấn Phát 14:30 - 23:00
Thời gian: 08:30
Bến xe Giao Thủy Bến xe Miền Đông Giường nằm 40 chỗ 650.000