Bến xe Đức Long

Địa chỉ
43 Lý Nam Đế, phường Trà Bá, Pleiku, Tỉnh Gia Lai
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Bến xe Đức Long ngày 23/11/2017

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Thuận Tiến 09:00 - 08:00
Thời gian: 23:00
Bến xe Đức Long Bến xe Nước Ngầm Giường nằm 40 chỗ 550.000
Khang Kiên 09:00 - 09:00
Thời gian: 00:00
Bến xe Đức Long Bến Xe Hải Dương (Trung Tâm) Giường nằm 40 chỗ 600.000
Thuận Ý 18:30 - 06:00
Thời gian: 11:30
Bến xe Đức Long Bến xe Miền Đông Giường nằm 41 chỗ 220.000
Thuận Tiến 18:25 - 06:25
Thời gian: 12:00
Bến xe Đức Long Bến xe Miền Đông Giường nằm 40 chỗ 220.000
Thuận Tiến 19:00 - 07:00
Thời gian: 12:00
Bến xe Đức Long Bến xe Miền Đông Giường nằm 40 chỗ 220.000
Thuận Ý 14:30 - 01:50
Thời gian: 11:20
Bến xe Đức Long Quảng Bình Giường nằm 41 chỗ 430.000
Thuận Ý 08:30 - 01:35
Thời gian: 17:05
Bến xe Đức Long Thanh Hóa Giường nằm 41 chỗ 530.000
Bảy Lang 19:30 - 05:00
Thời gian: 09:30
Bến xe Đức Long Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Giường nằm 44 chỗ 180.000
Đức Đạt 19:30 - 03:00
Thời gian: 07:30
Bến xe Đức Long Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Giường nằm 40 chỗ 180.000
Thịnh Phát Limo 07:00 - 10:30
Thời gian: 03:30
Bến xe Đức Long VP Buôn Ma Thuột Limousine 9 chỗ 200.000
Tân Niên 17:30 - 03:00
Thời gian: 09:30
Bến xe Đức Long Bến xe Biên Hòa Giường nằm 40 chỗ 300.000
Hoài Phương 06:30 - 13:30
Thời gian: 07:00
Bến xe Đức Long Nha Trang ,Bến Xe Phía Nam Nha Trang Ghế ngồi 28 chỗ 170.000
Thành Công (Lâm Đồng) 16:00 - 01:35
Thời gian: 09:35
Bến xe Đức Long Đại Ninh Giường nằm 41 chỗ 250.000
Thuận Ý 14:30 - 05:10
Thời gian: 14:40
Bến xe Đức Long Vinh Giường nằm 41 chỗ 480.000
Thuận Ý 08:30 - 06:05
Thời gian: 21:35
Bến xe Đức Long Bến xe Giáp Bát Giường nằm 41 chỗ 580.000
Thắng Lợi (Hải Dương) 06:30 - 05:30
Thời gian: 23:00
Bến xe Đức Long Trạm Hải Dương Giường nằm 40 chỗ 600.000
Hồng Anh 14:00 - 08:00
Thời gian: 18:00
Bến xe Đức Long Đường tránh thành phố Giường nằm 40 chỗ 650.000
Thuận Tiến 17:00 - 05:00
Thời gian: 12:00
Bến xe Đức Long Bến xe Miền Đông Giường nằm 40 chỗ 220.000
Thuận Tiến 18:35 - 06:35
Thời gian: 12:00
Bến xe Đức Long Bến xe Miền Đông Giường nằm 40 chỗ 220.000
Sáu Lý 19:30 - 06:30
Thời gian: 11:00
Bến xe Đức Long Bến xe Miền Đông Giường nằm 40 chỗ 260.000
Thuận Ý 08:30 - 17:40
Thời gian: 09:10
Bến xe Đức Long Quảng Trị Giường nằm 41 chỗ 400.000
Định Gia Phát 18:00 - 04:00
Thời gian: 10:00
Bến xe Đức Long Bến xe Phía Nam Huế Giường nằm 40 chỗ 220.000
Thuận Tiến 19:40 - 02:40
Thời gian: 07:00
Bến xe Đức Long Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Giường nằm 40 chỗ 180.000
Diên Hồng 06:30 - 14:30
Thời gian: 08:00
Bến xe Đức Long Bến Xe Khách Đà Nẵng Ghế ngồi 16 chỗ 170.000
Thành Công (Lâm Đồng) 16:00 - 20:30
Thời gian: 04:30
Bến xe Đức Long Bến xe Phía Bắc Buôn Ma Thuột Giường nằm 41 chỗ 150.000
Hoài Phương 05:30 - 12:30
Thời gian: 07:00
Bến xe Đức Long Bến Xe Cam Ranh Ghế ngồi 28 chỗ 170.000
Thành Công (Lâm Đồng) 16:00 - 02:55
Thời gian: 10:55
Bến xe Đức Long VP Bảo Lộc Giường nằm 41 chỗ 300.000
Quốc Vương 18:00 - 07:00
Thời gian: 13:00
Bến xe Đức Long Bến xe Phía Bắc Phan Thiết Giường Nằm 40 chỗ 280.000
Trần Tiến 08:15 - 08:15
Thời gian: 00:00
Bến xe Đức Long Bến xe Nước Ngầm Giường nằm 40 chỗ 650.000
Thuận Ý 14:30 - 04:10
Thời gian: 13:40
Bến xe Đức Long Hà Tĩnh Giường nằm 41 chỗ 480.000
Bảy Lang 18:35 - 05:35
Thời gian: 11:00
Bến xe Đức Long Bến xe Miền Đông Giường nằm 41 chỗ 220.000
Thuận Tiến 18:30 - 06:30
Thời gian: 12:00
Bến xe Đức Long Bến xe Miền Đông Giường nằm 40 chỗ 220.000
Bảo Thịnh 17:30 - 03:30
Thời gian: 10:00
Bến xe Đức Long Bến xe Miền Đông Giường nằm 40 chỗ 240.000
Định Gia Phát 16:00 - 05:00
Thời gian: 13:00
Bến xe Đức Long Bến xe Ba Đồn Giường nằm 40 chỗ 350.000
Thuận Tiến 09:00 - 05:00
Thời gian: 20:00
Bến xe Đức Long Thanh Hóa Giường nằm 40 chỗ 500.000
Thuận Tiến 19:30 - 02:30
Thời gian: 07:00
Bến xe Đức Long Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Giường nằm 40 chỗ 180.000
Đức Đạt 20:05 - 03:35
Thời gian: 07:30
Bến xe Đức Long Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Giường nằm 40 chỗ 180.000
Thịnh Phát Limo 18:00 - 21:30
Thời gian: 03:30
Bến xe Đức Long VP Buôn Ma Thuột Limousine 9 chỗ 200.000
Liên Hưng 19:00 - 03:05
Thời gian: 08:05
Bến xe Đức Long Vp Nha Trang Giường nằm 45 chỗ 185.000
Quốc Vương 18:00 - 01:15
Thời gian: 07:15
Bến xe Đức Long Bến Xe Phía Bắc Nha Trang Giường Nằm 40 chỗ 180.000
Thành Công (Lâm Đồng) 16:00 - 00:30
Thời gian: 08:30
Bến xe Đức Long Lâm Hà Giường nằm 41 chỗ 220.000
Liên Hưng 19:00 - 05:10
Thời gian: 10:10
Bến xe Đức Long Văn phòng Phan Rang Giường nằm 45 chỗ 230.000
Thuận Ý 14:30 - 12:05
Thời gian: 21:35
Bến xe Đức Long Bến xe Giáp Bát Giường nằm 41 chỗ 580.000
Việt Hưng 07:30 - 08:00
Thời gian: 00:30
Bến xe Đức Long Bến Xe Hải Dương (Trung Tâm) Giường nằm 40 chỗ 600.000
Bảy Lang 18:30 - 05:30
Thời gian: 11:00
Bến xe Đức Long Bến xe Miền Đông Giường nằm 41 chỗ 220.000
Đức Đạt 18:20 - 04:20
Thời gian: 10:00
Bến xe Đức Long Bến xe Miền Đông Giường nằm 40 chỗ 220.000
Đức Đạt 18:40 - 04:40
Thời gian: 10:00
Bến xe Đức Long Bến xe Miền Đông Giường nằm 40 chỗ 220.000
Thuận Ý 08:30 - 19:50
Thời gian: 11:20
Bến xe Đức Long Quảng Bình Giường nằm 41 chỗ 430.000
Việt Hưng 07:00 - 06:00
Thời gian: 23:00
Bến xe Đức Long Bến xe Thái Bình Giường nằm 40 chỗ 600.000
Khang Bưng 06:20 - 11:20
Thời gian: 05:00
Bến xe Đức Long Bến xe liên tỉnh Phú Yên Ghế ngồi 29 chỗ 120.000
Thuận Tiến 20:00 - 03:00
Thời gian: 07:00
Bến xe Đức Long Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Giường nằm 40 chỗ 180.000
Hồng Hải 19:30 - 04:30
Thời gian: 09:00
Bến xe Đức Long Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Giường nằm 40 chỗ 220.000
Tân Niên 17:30 - 04:30
Thời gian: 11:00
Bến xe Đức Long Nhà xe KM110 Giường nằm 40 chỗ 330.000
Hoài Phương 06:00 - 13:00
Thời gian: 07:00
Bến xe Đức Long Nha Trang ,Bến Xe Phía Nam Nha Trang Giường nằm 40 chỗ 180.000
Thành Công (Lâm Đồng) 16:00 - 02:15
Thời gian: 10:15
Bến xe Đức Long Di Linh Giường nằm 41 chỗ 300.000
Thuận Ý 08:30 - 23:10
Thời gian: 14:40
Bến xe Đức Long Vinh Giường nằm 41 chỗ 480.000
Việt Hưng 07:30 - 07:30
Thời gian: 00:00
Bến xe Đức Long Bến xe Nước Ngầm Giường nằm 40 chỗ 600.000
Thuận Ý 08:30 - 22:10
Thời gian: 13:40
Bến xe Đức Long Hà Tĩnh Giường nằm 41 chỗ 480.000
Gia Phúc - Gia Lai 18:30 - 06:30
Thời gian: 12:00
Bến xe Đức Long Bến xe Miền Đông Giường nằm 41 chỗ 220.000
Đức Đạt 18:30 - 04:30
Thời gian: 10:00
Bến xe Đức Long Bến xe Miền Đông Giường nằm 40 chỗ 220.000
Phúc Hậu 16:30 - 03:30
Thời gian: 11:00
Bến xe Đức Long Bến xe Miền Đông Giường nằm 40 chỗ 240.000
Thuận Tiến 09:00 - 20:30
Thời gian: 11:30
Bến xe Đức Long Quảng Bình Giường nằm 40 chỗ 400.000
Thuận Ý 14:30 - 07:35
Thời gian: 17:05
Bến xe Đức Long Thanh Hóa Giường nằm 41 chỗ 530.000
Thuận Tiến 19:25 - 02:25
Thời gian: 07:00
Bến xe Đức Long Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Giường nằm 40 chỗ 180.000
Đức Đạt 20:00 - 03:30
Thời gian: 07:30
Bến xe Đức Long Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Giường nằm 40 chỗ 180.000
Thịnh Phát Limo 13:00 - 16:30
Thời gian: 03:30
Bến xe Đức Long VP Buôn Ma Thuột Limousine 9 chỗ 200.000
Liên Hưng 19:00 - 04:20
Thời gian: 09:20
Bến xe Đức Long Bưu Điện Cam Ranh Giường nằm 45 chỗ 200.000
Quốc Vương 18:00 - 03:15
Thời gian: 09:15
Bến xe Đức Long Bến Xe Cam Ranh Giường Nằm 40 chỗ 200.000
Thành Công (Lâm Đồng) 16:00 - 01:10
Thời gian: 09:10
Bến xe Đức Long Đức Trọng Giường nằm 41 chỗ 250.000
Thuận Tiến 09:00 - 00:00
Thời gian: 15:00
Bến xe Đức Long Vinh Giường nằm 40 chỗ 450.000
Hồng Anh 14:00 - 15:00
Thời gian: 01:00
Bến xe Đức Long Bến xe Mỹ Đình Giường nằm 40 chỗ 700.000
Thuận Tiến 09:00 - 01:00
Thời gian: 16:00
Bến xe Đức Long Hà Tĩnh Giường nằm 40 chỗ 450.000
Thuận Ý 18:35 - 06:05
Thời gian: 11:30
Bến xe Đức Long Bến xe Miền Đông Giường nằm 41 chỗ 220.000
Đức Đạt 18:35 - 04:35
Thời gian: 10:00
Bến xe Đức Long Bến xe Miền Đông Giường nằm 40 chỗ 220.000
Hồng Hải 18:30 - 07:00
Thời gian: 12:30
Bến xe Đức Long Bến xe Miền Đông Giường nằm 40 chỗ 230.000
Thuận Tiến 09:00 - 18:30
Thời gian: 09:30
Bến xe Đức Long Quảng Trị Giường nằm 40 chỗ 350.000
Kính Sinh 14:30 - 23:00
Thời gian: 08:30
Bến xe Đức Long Bến Xe Phía Nam Giường Nằm 44 chỗ 200.000
Thuận Tiến 19:35 - 02:35
Thời gian: 07:00
Bến xe Đức Long Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Giường nằm 40 chỗ 180.000
Thuận Tiến 07:30 - 14:30
Thời gian: 07:00
Bến xe Đức Long Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Giường nằm 40 chỗ 180.000
Thành Công (Lâm Đồng) 06:00 - 10:00
Thời gian: 04:00
Bến xe Đức Long Bến xe Phía Bắc Buôn Ma Thuột Giường nằm 40 chỗ 150.000
Liên Hưng 19:00 - 02:10
Thời gian: 07:10
Bến xe Đức Long Ninh Hoà Giường nằm 45 chỗ 185.000
Quốc Vương 18:00 - 01:45
Thời gian: 07:45
Bến xe Đức Long Bến Xe Phía Nam Nha Trang Giường Nằm 40 chỗ 180.000
Kim Long (Đà Lạt) 17:00 - 01:00
Thời gian: 08:00
Bến xe Đức Long Đà Lạt Giường nằm 40 chỗ 250.000
Quốc Vương 18:00 - 04:30
Thời gian: 10:30
Bến xe Đức Long Bến xe Phan Rang Giường Nằm 40 chỗ 220.000