Bến xe Đức Long

Địa chỉ
43 Lý Nam Đế, phường Trà Bá, Pleiku, Tỉnh Gia Lai
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Bến xe Đức Long ngày 24/02/2018

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Hồng Anh 14:00 - 15:00
Thời gian: 01:00
Bến xe Đức Long Bến xe Mỹ Đình Giường nằm 40 chỗ 0
Hồng Anh 14:00 - 08:00
Thời gian: 18:00
Bến xe Đức Long Đường tránh thành phố Giường nằm 40 chỗ 0
Thuận Tiến 18:30 - 06:30
Thời gian: 12:00
Bến xe Đức Long Bến xe Miền Đông Giường nằm 40 chỗ 240.000
Đức Đạt 18:40 - 04:40
Thời gian: 10:00
Bến xe Đức Long Bến xe Miền Đông Giường nằm 40 chỗ 0
Thuận Ý 08:30 - 19:50
Thời gian: 11:20
Bến xe Đức Long Quảng Bình Giường nằm 41 chỗ 580.000
Thuận Ý 14:30 - 07:35
Thời gian: 17:05
Bến xe Đức Long Thanh Hóa Giường nằm 41 chỗ 580.000
Thuận Tiến 19:30 - 02:30
Thời gian: 07:00
Bến xe Đức Long Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Giường nằm 40 chỗ 180.000
Đức Đạt 20:05 - 03:35
Thời gian: 07:30
Bến xe Đức Long Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Giường nằm 40 chỗ 0
Thịnh Phát Limo 13:00 - 16:30
Thời gian: 03:30
Bến xe Đức Long VP Buôn Ma Thuột Limousine 9 chỗ 0
Liên Hưng 21:00 - 06:00
Thời gian: 09:00
Bến xe Đức Long Vp Nha Trang Giường nằm 45 chỗ 0
Thành Công (Lâm Đồng) 16:00 - 01:35
Thời gian: 09:35
Bến xe Đức Long Đại Ninh Giường nằm 41 chỗ 250.000
Thuận Ý 14:30 - 05:10
Thời gian: 14:40
Bến xe Đức Long Vinh Giường nằm 41 chỗ 580.000
Trần Tiến 08:15 - 08:15
Thời gian: 00:00
Bến xe Đức Long Bến xe Nước Ngầm Giường nằm 40 chỗ 0
Thuận Ý 14:30 - 04:10
Thời gian: 13:40
Bến xe Đức Long Hà Tĩnh Giường nằm 41 chỗ 580.000
Thuận Tiến 18:25 - 06:25
Thời gian: 12:00
Bến xe Đức Long Bến xe Miền Đông Giường nằm 40 chỗ 240.000
Đức Đạt 18:35 - 04:35
Thời gian: 10:00
Bến xe Đức Long Bến xe Miền Đông Giường nằm 40 chỗ 0
Sáu Lý 19:30 - 06:30
Thời gian: 11:00
Bến xe Đức Long Bến xe Miền Đông Giường nằm 40 chỗ 0
Thuận Ý 08:30 - 01:35
Thời gian: 17:05
Bến xe Đức Long Thanh Hóa Giường nằm 41 chỗ 580.000
Thuận Tiến 19:25 - 02:25
Thời gian: 07:00
Bến xe Đức Long Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Giường nằm 40 chỗ 180.000
Đức Đạt 20:00 - 03:30
Thời gian: 07:30
Bến xe Đức Long Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Giường nằm 40 chỗ 0
Thịnh Phát Limo 07:00 - 10:30
Thời gian: 03:30
Bến xe Đức Long VP Buôn Ma Thuột Limousine 9 chỗ 0
Liên Hưng 21:00 - 07:30
Thời gian: 10:30
Bến xe Đức Long Bưu Điện Cam Ranh Giường nằm 45 chỗ 0
Thành Công (Lâm Đồng) 16:00 - 02:15
Thời gian: 10:15
Bến xe Đức Long Di Linh Giường nằm 41 chỗ 300.000
Thuận Ý 08:30 - 23:10
Thời gian: 14:40
Bến xe Đức Long Vinh Giường nằm 41 chỗ 580.000
Việt Hưng 07:30 - 07:30
Thời gian: 00:00
Bến xe Đức Long Bến xe Nước Ngầm Giường nằm 40 chỗ 0
Thuận Ý 08:30 - 22:10
Thời gian: 13:40
Bến xe Đức Long Hà Tĩnh Giường nằm 41 chỗ 580.000
Thuận Ý 18:35 - 06:05
Thời gian: 11:30
Bến xe Đức Long Bến xe Miền Đông Giường nằm 41 chỗ 220.000
Đức Đạt 18:30 - 04:30
Thời gian: 10:00
Bến xe Đức Long Bến xe Miền Đông Giường nằm 40 chỗ 0
Hồng Hải 18:30 - 07:00
Thời gian: 12:30
Bến xe Đức Long Bến xe Miền Đông Giường nằm 40 chỗ 0
Việt Hưng 07:00 - 06:00
Thời gian: 23:00
Bến xe Đức Long Bến xe Thái Bình Giường nằm 40 chỗ 0
Bảy Lang 19:30 - 05:00
Thời gian: 09:30
Bến xe Đức Long Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Giường nằm 44 chỗ 180.000
Đức Đạt 19:30 - 03:00
Thời gian: 07:30
Bến xe Đức Long Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Giường nằm 40 chỗ 0
Thành Công (Lâm Đồng) 06:00 - 10:00
Thời gian: 04:00
Bến xe Đức Long Bến xe Phía Bắc Buôn Ma Thuột Giường nằm 40 chỗ 150.000
Tân Niên 17:30 - 03:00
Thời gian: 09:30
Bến xe Đức Long Bến xe Biên Hòa Giường nằm 40 chỗ 0
Thành Công (Lâm Đồng) 16:00 - 02:55
Thời gian: 10:55
Bến xe Đức Long VP Bảo Lộc Giường nằm 41 chỗ 300.000
Quốc Vương 18:00 - 07:00
Thời gian: 13:00
Bến xe Đức Long Bến xe Phía Bắc Phan Thiết Giường Nằm 40 chỗ 0
Thuận Ý 14:30 - 12:05
Thời gian: 21:35
Bến xe Đức Long Bến xe Giáp Bát Giường nằm 41 chỗ 580.000
Khang Kiên 09:00 - 09:00
Thời gian: 00:00
Bến xe Đức Long Bến Xe Hải Dương (Trung Tâm) Giường nằm 40 chỗ 0
Bảy Lang 18:35 - 05:35
Thời gian: 11:00
Bến xe Đức Long Bến xe Miền Đông Giường nằm 41 chỗ 220.000
Đức Đạt 18:20 - 04:20
Thời gian: 10:00
Bến xe Đức Long Bến xe Miền Đông Giường nằm 40 chỗ 0
Bảo Thịnh 17:30 - 03:30
Thời gian: 10:00
Bến xe Đức Long Bến xe Miền Đông Giường nằm 40 chỗ 0
Thuận Ý 08:30 - 17:40
Thời gian: 09:10
Bến xe Đức Long Quảng Trị Giường nằm 41 chỗ 580.000
Khang Bưng 06:20 - 11:20
Thời gian: 05:00
Bến xe Đức Long Bến xe liên tỉnh Phú Yên Ghế ngồi 29 chỗ 0
Thuận Tiến 20:00 - 03:00
Thời gian: 07:00
Bến xe Đức Long Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Giường nằm 40 chỗ 180.000
Hồng Hải 19:30 - 04:30
Thời gian: 09:00
Bến xe Đức Long Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Giường nằm 40 chỗ 0
Tân Niên 17:30 - 04:30
Thời gian: 11:00
Bến xe Đức Long Nhà xe KM110 Giường nằm 40 chỗ 0
Hoài Phương 06:15 - 13:15
Thời gian: 07:00
Bến xe Đức Long Nha Trang ,Bến Xe Phía Nam Nha Trang Ghế ngồi 28 chỗ 0
Kim Long (Đà Lạt) 17:00 - 01:00
Thời gian: 08:00
Bến xe Đức Long Đà Lạt Giường nằm 40 chỗ 0
Thuận Ý 08:30 - 06:05
Thời gian: 21:35
Bến xe Đức Long Bến xe Giáp Bát Giường nằm 41 chỗ 580.000
Việt Hưng 07:30 - 08:00
Thời gian: 00:30
Bến xe Đức Long Bến Xe Hải Dương (Trung Tâm) Giường nằm 40 chỗ 0
Thuận Ý 18:30 - 06:00
Thời gian: 11:30
Bến xe Đức Long Bến xe Miền Đông Giường nằm 41 chỗ 220.000
Gia Phúc - Gia Lai 18:30 - 06:30
Thời gian: 12:00
Bến xe Đức Long Bến xe Miền Đông Giường nằm 41 chỗ 0
Phúc Hậu 16:30 - 03:30
Thời gian: 11:00
Bến xe Đức Long Bến xe Miền Đông Giường nằm 40 chỗ 0
Định Gia Phát 16:00 - 05:00
Thời gian: 13:00
Bến xe Đức Long Bến xe Ba Đồn Giường nằm 40 chỗ 0
Định Gia Phát 18:00 - 04:00
Thời gian: 10:00
Bến xe Đức Long Bến xe Phía Nam Huế Giường nằm 40 chỗ 0
Thuận Tiến 19:40 - 02:40
Thời gian: 07:00
Bến xe Đức Long Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Giường nằm 40 chỗ 180.000
Diên Hồng 06:30 - 14:30
Thời gian: 08:00
Bến xe Đức Long Bến Xe Khách Đà Nẵng Ghế ngồi 16 chỗ 0
Thành Công (Lâm Đồng) 16:00 - 20:30
Thời gian: 04:30
Bến xe Đức Long Bến xe Phía Bắc Buôn Ma Thuột Giường nằm 41 chỗ 150.000
Hoài Phương 05:30 - 12:30
Thời gian: 07:00
Bến xe Đức Long Bến Xe Cam Ranh Ghế ngồi 28 chỗ 0
Thành Công (Lâm Đồng) 16:00 - 00:30
Thời gian: 08:30
Bến xe Đức Long Lâm Hà Giường nằm 41 chỗ 220.000
Hoài Phương 20:00 - 04:00
Thời gian: 08:00
Bến xe Đức Long Bến Xe Khách Tỉnh Ninh Thuận Ghế ngồi 28 chỗ 0
Thắng Lợi (Hải Dương) 06:30 - 05:30
Thời gian: 23:00
Bến xe Đức Long Trạm Hải Dương Giường nằm 40 chỗ 0
Bảy Lang 18:30 - 05:30
Thời gian: 11:00
Bến xe Đức Long Bến xe Miền Đông Giường nằm 41 chỗ 220.000
Thuận Tiến 18:35 - 06:35
Thời gian: 12:00
Bến xe Đức Long Bến xe Miền Đông Giường nằm 40 chỗ 240.000
Thuận Tiến 19:00 - 07:00
Thời gian: 12:00
Bến xe Đức Long Bến xe Miền Đông Giường nằm 40 chỗ 240.000
Thuận Ý 14:30 - 01:50
Thời gian: 11:20
Bến xe Đức Long Quảng Bình Giường nằm 41 chỗ 580.000
Kính Sinh 14:30 - 23:00
Thời gian: 08:30
Bến xe Đức Long Bến Xe Phía Nam Giường Nằm 44 chỗ 0
Thuận Tiến 19:35 - 02:35
Thời gian: 07:00
Bến xe Đức Long Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Giường nằm 40 chỗ 180.000
Thuận Tiến 07:30 - 14:30
Thời gian: 07:00
Bến xe Đức Long Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Giường nằm 40 chỗ 180.000
Thịnh Phát Limo 18:00 - 21:30
Thời gian: 03:30
Bến xe Đức Long VP Buôn Ma Thuột Limousine 9 chỗ 0
Liên Hưng 21:00 - 05:00
Thời gian: 08:00
Bến xe Đức Long Ninh Hoà Giường nằm 45 chỗ 0
Thành Công (Lâm Đồng) 16:00 - 01:10
Thời gian: 09:10
Bến xe Đức Long Đức Trọng Giường nằm 41 chỗ 250.000
Liên Hưng 21:00 - 08:30
Thời gian: 11:30
Bến xe Đức Long Văn phòng Phan Rang Giường nằm 45 chỗ 0