Bến xe Đồng Nai

Địa chỉ
P. Bình Đa, Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Bến xe Đồng Nai ngày 25/04/2018

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Tư Tiến 20:00 - 02:20
Thời gian: 06:20
Bến xe Đồng Nai Bến Xe Rạch Sỏi Giường Nằm 44 chỗ 0
Hoàng Dương 07:00 - 13:30
Thời gian: 06:30
Bến xe Đồng Nai Bến xe Châu Đốc Ghế ngồi 16 chỗ 120.000
Tư Tiến 20:00 - 03:05
Thời gian: 07:05
Bến xe Đồng Nai Thứ Giường Nằm 44 chỗ 0
Anh Duy 20:30 - 02:30
Thời gian: 06:00
Bến xe Đồng Nai Bến xe Rạch Giá Ghế ngồi 16 chỗ 150.000
Tư Tiến 20:01 - 02:21
Thời gian: 06:20
Bến xe Đồng Nai Bến Xe Rạch Sỏi Giường Nằm 44 chỗ 0
Tư Tiến 20:00 - 04:05
Thời gian: 08:05
Bến xe Đồng Nai Bến xe Vĩnh Thuận Giường Nằm 44 chỗ 0
Tư Tiến 20:00 - 02:35
Thời gian: 06:35
Bến xe Đồng Nai Minh Lương Tắc Cậu Giường Nằm 44 chỗ 0