Bến xe Đô Lương

Địa chỉ
Xã Yên Sơn, Đô Lương, Tỉnh Nghệ An
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Bến xe Đô Lương ngày 25/02/2018

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Hoàng Anh ( Nghệ An) 06:30 - 13:30
Thời gian: 07:00
Bến xe Đô Lương Bến xe Mỹ Đình Giường nằm 40 chỗ 180.000
Phúc Xuyên 18:00 - 05:00
Thời gian: 11:00
Bến xe Đô Lương Bến xe Cửa Ông Giường nằm 40 chỗ 0
Đức Lan 12:00 - 18:48
Thời gian: 06:48
Bến xe Đô Lương Bến xe Nước Ngầm Giường nằm 40 chỗ 180.000
Cường Long 16:00 - 04:30
Thời gian: 12:30
Bến xe Đô Lương Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Giường nằm 40 chỗ 0
Đức Lan 12:00 - 18:42
Thời gian: 06:42
Bến xe Đô Lương Bến xe Mỹ Đình Giường nằm 40 chỗ 0
Anh Tài 16:15 - 02:15
Thời gian: 10:00
Bến xe Đô Lương Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Giường nằm 40 chỗ 0
Hùng Thục ( Nghệ An ) 17:30 - 17:30
Thời gian: 00:00
Bến xe Đô Lương Bến xe Nước Ngầm Giường nằm 40 chỗ 0
Ất Hà 20:00 - 01:30
Thời gian: 05:30
Bến xe Đô Lương Bến xe Mỹ Đình Giường nằm 40 chỗ 0
Hùng Thục ( Nghệ An ) 17:30 - 00:30
Thời gian: 07:00
Bến xe Đô Lương Bến xe Mỹ Đình Giường nằm 40 chỗ 0