Bến xe Đô Lương

Địa chỉ
Xã Yên Sơn, Đô Lương, Tỉnh Nghệ An
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Bến xe Đô Lương ngày 24/03/2019

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Cúc Mừng 10:30 - 19:45
Thời gian: 09:15
Bến xe Đô Lương Bến xe khách Thượng Lý Giường nằm 46 chỗ 270.000
Hải Hoàng Gia 18:30 - 06:15
Thời gian: 11:45
Bến xe Đô Lương Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Giường nằm 44 chỗ 250.000
Cúc Mừng 10:30 - 20:00
Thời gian: 09:30
Bến xe Đô Lương Bến xe Cầu Rào Giường nằm 46 chỗ 270.000
Hải Bình 10:00 - 16:30
Thời gian: 06:30
Bến xe Đô Lương Bến Xe Bắc Ninh Giường nằm 46 chỗ 180.000
Cúc Mừng 10:30 - 18:15
Thời gian: 07:45
Bến xe Đô Lương Thái Bình Giường nằm 46 chỗ 270.000
Cúc Mừng 22:30 - 05:30
Thời gian: 07:00
Bến xe Đô Lương Nam Định Giường nằm 46 chỗ 270.000
Phúc Xuyên 18:00 - 05:00
Thời gian: 11:00
Bến xe Đô Lương Bến xe Cửa Ông Giường nằm 40 chỗ 250.000
Cúc Mừng 10:30 - 17:30
Thời gian: 07:00
Bến xe Đô Lương Nam Định Giường nằm 46 chỗ 270.000
Cúc Mừng 22:30 - 06:15
Thời gian: 07:45
Bến xe Đô Lương Thái Bình Giường nằm 46 chỗ 270.000
Hải Bình 08:30 - 15:20
Thời gian: 06:50
Bến xe Đô Lương Bến Xe Hải Dương (Trung Tâm) Giường nằm 46 chỗ 200.000
Hải Bình 20:30 - 03:00
Thời gian: 06:30
Bến xe Đô Lương Bến Xe Bắc Ninh Giường nằm 46 chỗ 180.000