Bến xe Đô Lương

Địa chỉ
Xã Yên Sơn, Đô Lương, Tỉnh Nghệ An
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Bến xe Đô Lương ngày 20/04/2018

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Đức Lan 12:00 - 19:00
Thời gian: 07:00
Bến xe Đô Lương Bến xe Nước Ngầm Giường nằm 40 chỗ 200.000
Cường Long 16:00 - 04:30
Thời gian: 12:30
Bến xe Đô Lương Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Giường nằm 40 chỗ 220.000
Ất Hà 01:30 - 02:00
Thời gian: 00:30
Bến xe Đô Lương Bến xe Mỹ Đình Giường nằm 40 chỗ 150.000
Hùng Thục ( Nghệ An ) 17:30 - 00:30
Thời gian: 07:00
Bến xe Đô Lương Bến xe Mỹ Đình Giường nằm 40 chỗ 170.000
Sáu Thủy 05:00 - 10:30
Thời gian: 05:30
Bến xe Đô Lương Bến xe Nước Ngầm Giường nằm 40 chỗ 170.000
Phúc Xuyên 18:00 - 05:00
Thời gian: 11:00
Bến xe Đô Lương Bến xe Cửa Ông Giường nằm 40 chỗ 250.000
Đức Lan 12:00 - 18:30
Thời gian: 06:30
Bến xe Đô Lương Bến xe Mỹ Đình Giường nằm 40 chỗ 200.000
Hùng Thục ( Nghệ An ) 17:30 - 06:30
Thời gian: 13:00
Bến xe Đô Lương Bến xe Nước Ngầm Giường nằm 40 chỗ 170.000
Anh Tài 16:15 - 02:15
Thời gian: 10:00
Bến xe Đô Lương Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Giường nằm 40 chỗ 200.000