Bến xe Điện Biên

Địa chỉ
Phố 1, Phường Thanh Bình, Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Bến xe Điện Biên ngày 22/03/2018

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Lê Dũng 21:15 - 07:15
Thời gian: 10:00
Bến xe Điện Biên Bến xe Yên Nghĩa Giường nằm 20 chỗ VIP 550.000
Hạnh Hồng 16:30 - 02:00
Thời gian: 09:30
Bến xe Điện Biên Bến xe Mỹ Đình Giường nằm 40 chỗ 350.000
Hùng Hiếu 18:45 - 03:35
Thời gian: 08:50
Bến xe Điện Biên Bến xe Giáp Bát Giường nằm 40 chỗ 250.000
Gia Cường 19:30 - 07:30
Thời gian: 12:00
Bến xe Điện Biên Bến xe Giáp Bát Giường nằm 40 chỗ 350.000
Xây Dương 21:00 - 06:00
Thời gian: 09:00
Bến xe Điện Biên Bến xe Mỹ Đình Giường nằm 40 chỗ 375.000
Xuân Long 18:30 - 07:30
Thời gian: 13:00
Bến xe Điện Biên Bến xe Tiền Hải Giường nằm 40 chỗ 375.000
Đức Thắng 05:30 - 15:30
Thời gian: 10:00
Bến xe Điện Biên Bến xe Mỹ Đình Giường nằm 40 chỗ 250.000
Dũng Bi 17:30 - 03:00
Thời gian: 09:30
Bến xe Điện Biên Bến xe Giáp Bát Giường nằm 40 chỗ 250.000
Cường Tâm 19:00 - 04:00
Thời gian: 09:00
Bến xe Điện Biên Bến xe Mỹ Đình Giường nằm 40 chỗ 300.000
Hùng Hà 20:00 - 07:00
Thời gian: 11:00
Bến xe Điện Biên Bến xe Mỹ Đình Giường nằm 40 chỗ 250.000
Khánh Sỹ 17:30 - 03:45
Thời gian: 10:15
Bến xe Điện Biên Bến xe Yên Nghĩa Giường nằm 40 chỗ 290.000
Xuân Long 16:30 - 05:30
Thời gian: 13:00
Bến xe Điện Biên Vĩnh Yên Giường nằm 40 chỗ 450.000
Tiến Tuế 20:15 - 06:15
Thời gian: 10:00
Bến xe Điện Biên Bến xe Mỹ Đình Giường nằm 28 chỗ 290.000
Điện Lý 14:20 - 01:20
Thời gian: 11:00
Bến xe Điện Biên Bến xe Mỹ Đình Giường nằm 40 chỗ 350.000
Thông Lan 18:00 - 03:00
Thời gian: 09:00
Bến xe Điện Biên Bến xe Mỹ Đình Giường nằm 40 chỗ 375.000
Vũ Hòa 19:15 - 07:15
Thời gian: 12:00
Bến xe Điện Biên Bến xe Giáp Bát Giường nằm 40 chỗ 350.000
Trung Dũng 20:15 - 07:15
Thời gian: 11:00
Bến xe Điện Biên Bến xe Mỹ Đình Giường nằm 40 chỗ 350.000
Thắng Tài 17:30 - 03:30
Thời gian: 10:00
Bến xe Điện Biên Bến xe Thái Bình Giường nằm 40 chỗ 350.000
Tuấn Nga 06:00 - 17:00
Thời gian: 11:00
Bến xe Điện Biên Bến xe Giáp Bát Giường nằm 40 chỗ 350.000
Minh Quân (Điện Biên) 17:45 - 03:45
Thời gian: 10:00
Bến xe Điện Biên Bến xe Yên Nghĩa Giường nằm 41 chỗ 290.000
Thắng Nguyệt 19:00 - 08:00
Thời gian: 13:00
Bến xe Điện Biên Bến xe Giáp Bát Giường nằm 40 chỗ 350.000
Nam Oanh 20:00 - 06:30
Thời gian: 10:30
Bến xe Điện Biên Bến xe Mỹ Đình Giường nằm 40 chỗ 290.000
Toàn Thắng - Điện Biên 17:00 - 07:00
Thời gian: 14:00
Bến xe Điện Biên Bến Xe Khách Kiến Xương Giường nằm 40 chỗ 330.000
Tiến Tuế 21:15 - 07:15
Thời gian: 10:00
Bến xe Điện Biên Bến xe Yên Nghĩa Giường nằm 20 chỗ VIP 570.000
Khánh Lệ 17:15 - 04:15
Thời gian: 11:00
Bến xe Điện Biên Bến xe Mỹ Đình Giường nằm 40 chỗ 300.000
Hà Dung 18:45 - 03:35
Thời gian: 08:50
Bến xe Điện Biên Bến xe Giáp Bát Giường nằm 40 chỗ 290.000
Xuân Long 19:45 - 07:45
Thời gian: 12:00
Bến xe Điện Biên Bến xe Giáp Bát Giường nằm 40 chỗ 350.000
Nam Gà 21:15 - 09:15
Thời gian: 12:00
Bến xe Điện Biên Bến xe Giáp Bát Giường nằm 40 chỗ 300.000
Khánh Sỹ 17:30 - 06:00
Thời gian: 12:30
Bến xe Điện Biên Bến xe Thái Nguyên Giường nằm 40 chỗ 300.000
Chiến Hà 05:30 - 13:30
Thời gian: 08:00
Bến xe Điện Biên Bến xe Mỹ Đình Giường nằm 40 chỗ 250.000
Nam Liên 17:15 - 03:45
Thời gian: 10:30
Bến xe Điện Biên Bến xe Mỹ Đình Giường nằm 40 chỗ 350.000
Hà Tiến 18:45 - 05:15
Thời gian: 10:30
Bến xe Điện Biên Bến xe Giáp Bát Ghế ngồi 45 chỗ 350.000
Hòa Quân 19:45 - 07:45
Thời gian: 12:00
Bến xe Điện Biên Bến xe Giáp Bát Giường nằm 44 chỗ 350.000
Khánh Sỹ 17:30 - 04:15
Thời gian: 10:45
Bến xe Điện Biên Bến xe Mỹ Đình Giường nằm 40 chỗ 290.000
Hoàng Anh (Điện Biên) 17:30 - 04:30
Thời gian: 11:00
Bến xe Điện Biên Bến xe phía Bắc - Thanh Hóa Giường nằm 40 chỗ 360.000