Bến xe Điện Biên

Địa chỉ
Phố 1, Phường Thanh Bình, Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Bến xe Điện Biên ngày 15/11/2018

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Lê Dũng 21:15 - 07:15
Thời gian: 10:00
Bến xe Điện Biên Bến xe Yên Nghĩa Giường nằm 20 chỗ VIP 550.000
Nam Liên 17:15 - 03:45
Thời gian: 10:30
Bến xe Điện Biên Bến xe Mỹ Đình Giường nằm 40 chỗ 350.000
Thắng Nguyệt 19:00 - 08:00
Thời gian: 13:00
Bến xe Điện Biên Bến xe Giáp Bát Giường nằm 40 chỗ 350.000
Hùng Long (Điện Biên) 16:30 - 04:50
Thời gian: 12:20
Bến xe Điện Biên Bến xe Niệm Nghĩa Giường nằm 41 chỗ 300.000
Khánh Sỹ 17:30 - 06:00
Thời gian: 12:30
Bến xe Điện Biên Bến xe Thái Nguyên Giường nằm 40 chỗ 300.000
Tuấn Nga 06:00 - 17:00
Thời gian: 11:00
Bến xe Điện Biên Bến xe Giáp Bát Giường nằm 40 chỗ 350.000
Thông Lan 18:00 - 03:00
Thời gian: 09:00
Bến xe Điện Biên Bến xe Mỹ Đình Giường nằm 40 chỗ 375.000
Gia Cường 19:30 - 07:30
Thời gian: 12:00
Bến xe Điện Biên Bến xe Giáp Bát Giường nằm 40 chỗ 350.000
Hùng Long (Điện Biên) 16:00 - 09:30
Thời gian: 17:30
Bến xe Điện Biên Bến xe Móng Cái Giường nằm 41 chỗ 400.000
Đức Thắng 05:30 - 15:30
Thời gian: 10:00
Bến xe Điện Biên Bến xe Mỹ Đình Giường nằm 40 chỗ 250.000
Minh Quân (Điện Biên) 17:45 - 03:45
Thời gian: 10:00
Bến xe Điện Biên Bến xe Yên Nghĩa Giường nằm 41 chỗ 290.000
Vũ Hòa 19:15 - 07:15
Thời gian: 12:00
Bến xe Điện Biên Bến xe Giáp Bát Giường nằm 40 chỗ 350.000
Hùng Long (Điện Biên) 15:00 - 06:30
Thời gian: 15:30
Bến xe Điện Biên Bến xe Cửa Ông Giường nằm 41 chỗ 450.000
Chinh Lê 16:45 - 03:00
Thời gian: 10:15
Bến xe Điện Biên Bến xe Mỹ Đình Xe giường nằm 44 chỗ 250.000
Điện Lý 14:20 - 01:20
Thời gian: 11:00
Bến xe Điện Biên Bến xe Mỹ Đình Giường nằm 40 chỗ 350.000
Hùng Hiếu 18:45 - 03:35
Thời gian: 08:50
Bến xe Điện Biên Bến xe Giáp Bát Giường nằm 40 chỗ 250.000
Nam Oanh 20:00 - 06:30
Thời gian: 10:30
Bến xe Điện Biên Bến xe Mỹ Đình Giường nằm 40 chỗ 290.000
Toàn Thắng - Điện Biên 17:00 - 07:00
Thời gian: 14:00
Bến xe Điện Biên Bến Xe Khách Kiến Xương Giường nằm 40 chỗ 330.000
Tiến Tuế 20:15 - 06:15
Thời gian: 10:00
Bến xe Điện Biên Bến xe Mỹ Đình Giường nằm 28 chỗ 290.000
Khánh Lệ 17:15 - 04:15
Thời gian: 11:00
Bến xe Điện Biên Bến xe Mỹ Đình Giường nằm 40 chỗ 300.000
Hà Dung 18:45 - 03:35
Thời gian: 08:50
Bến xe Điện Biên Bến xe Giáp Bát Giường nằm 40 chỗ 290.000
Hùng Hà 20:00 - 07:00
Thời gian: 11:00
Bến xe Điện Biên Bến xe Mỹ Đình Giường nằm 40 chỗ 250.000
Chinh Lê 16:45 - 04:40
Thời gian: 11:55
Bến xe Điện Biên Bến xe Thái Nguyên Xe giường nằm 44 chỗ 300.000
Tiến Tuế 21:15 - 07:15
Thời gian: 10:00
Bến xe Điện Biên Bến xe Yên Nghĩa Giường nằm 20 chỗ VIP 570.000
Dũng Bi 17:30 - 03:00
Thời gian: 09:30
Bến xe Điện Biên Bến xe Giáp Bát Giường nằm 40 chỗ 250.000
Cường Tâm 19:00 - 04:00
Thời gian: 09:00
Bến xe Điện Biên Bến xe Mỹ Đình Giường nằm 40 chỗ 300.000
Hùng Long (Điện Biên) 18:00 - 08:00
Thời gian: 14:00
Bến xe Điện Biên Bến xe Vĩnh Bảo Giường nằm 41 chỗ 300.000