bến xe Đại Từ

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe bến xe Đại Từ ngày 23/11/2017

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Thanh Long (Hải Phòng) 04:00 - 06:30
Thời gian: 02:30
bến xe Đại Từ Bến xe Cầu Rào Ghế ngồi 45 chỗ 150.000