Bến xe Cầu Rào

Địa chỉ
Số 1 Thiên Lôi, Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Bến xe Cầu Rào ngày 22/03/2018

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Hải Âu 05:35 - 06:45
Thời gian: 01:10
Bến xe Cầu Rào Bến xe Gia Lâm Ghế Ngồi 45 Chỗ VIP 95.000
Hải Âu 11:35 - 12:45
Thời gian: 01:10
Bến xe Cầu Rào Bến xe Gia Lâm Ghế Ngồi 45 Chỗ VIP 95.000
Hải Âu 17:35 - 18:45
Thời gian: 01:10
Bến xe Cầu Rào Bến xe Gia Lâm Ghế Ngồi 45 Chỗ VIP 95.000
Ngọc Tín 22:05 - 07:05
Thời gian: 09:00
Bến xe Cầu Rào Bến Xe Kỳ Anh Giường nằm 41 chỗ 230.000
Quỳnh Hưng 12:30 - 14:30
Thời gian: 02:00
Bến xe Cầu Rào Bến xe Hưng Hòa Ghế ngồi 45 chỗ 60.000
Tuấn Hoàn 10:40 - 16:40
Thời gian: 06:00
Bến xe Cầu Rào Bến xe Sầm Sơn Ghế ngồi 35 chỗ 130.000
Hồng Nga 17:30 - 01:40
Thời gian: 08:10
Bến xe Cầu Rào Bến xe Sơn La Giường nằm 40 chỗ 280.000
Duy Long 07:00 - 18:30
Thời gian: 11:30
Bến xe Cầu Rào Bến Xe Phố Mới (Lào Cai) Giường nằm 41 chỗ 260.000
Vũ Bình 05:30 - 09:30
Thời gian: 04:00
Bến xe Cầu Rào Giao Thủy Ghế ngồi 45 chỗ 75.000
Thành Vinh 07:50 - 15:50
Thời gian: 08:00
Bến xe Cầu Rào Bến xe Vinh Giường nằm 40 chỗ 170.000
Hải Âu 07:35 - 08:45
Thời gian: 01:10
Bến xe Cầu Rào Bến xe Gia Lâm Ghế Ngồi 45 Chỗ VIP 95.000
Hải Âu 13:35 - 14:45
Thời gian: 01:10
Bến xe Cầu Rào Bến xe Gia Lâm Ghế Ngồi 45 Chỗ VIP 95.000
Đại Dương 06:30 - 08:30
Thời gian: 02:00
Bến xe Cầu Rào Bến Xe Phủ Lý Ghế ngồi 45 chỗ 70.000
Ngọc Chóng 02:00 - 16:00
Thời gian: 14:00
Bến xe Cầu Rào Bến xe Miền Đông Giường nằm 40 chỗ 700.000
Hải Nguyên 10:00 - 12:20
Thời gian: 02:20
Bến xe Cầu Rào Bến xe Thái Nguyên Ghế ngồi 30 chỗ 110.000
Tuấn Tài (Hải Phòng) 08:20 - 12:35
Thời gian: 04:15
Bến xe Cầu Rào Bến xe Minh Lộc Ghế ngồi 45 chỗ 110.000
Lào Tiển 15:30 - 09:30
Thời gian: 18:00
Bến xe Cầu Rào Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Giường nằm 40 chỗ 370.000
Anh Kiên (Hải Phòng) 06:30 - 09:30
Thời gian: 03:00
Bến xe Cầu Rào Bến Xe Cao Bằng Ghế ngồi 28 chỗ 220.000
Đại Dương 14:30 - 17:30
Thời gian: 03:00
Bến xe Cầu Rào Bến xe khách trung tâm huyện Trực Ninh Ghế ngồi 45 chỗ 75.000
Hải Âu 10:35 - 11:45
Thời gian: 01:10
Bến xe Cầu Rào Bến xe Gia Lâm Ghế Ngồi 45 Chỗ VIP 95.000
Hải Âu 16:35 - 17:45
Thời gian: 01:10
Bến xe Cầu Rào Bến xe Gia Lâm Ghế Ngồi 45 Chỗ VIP 95.000
Quốc Tuấn 10:30 - 19:20
Thời gian: 08:50
Bến xe Cầu Rào Bến Xe Kỳ Anh Giường nằm 40 chỗ 210.000
Quỳnh Hưng 09:55 - 11:55
Thời gian: 02:00
Bến xe Cầu Rào Bến xe Đông Hưng Ghế ngồi 45 chỗ 50.000
Trung Dũng (Hải Phòng) 07:30 - 13:30
Thời gian: 06:00
Bến xe Cầu Rào Bến xe Vĩnh Lộc Ghế ngồi 35 chỗ 95.000
Kết Đoàn 17:00 - 06:30
Thời gian: 13:30
Bến xe Cầu Rào Bến xe Sơn La Giường nằm 40 chỗ 240.000
Duy Long 07:00 - 19:00
Thời gian: 12:00
Bến xe Cầu Rào Bến xe Sa Pa Giường nằm 41 chỗ 280.000
Xuân Phước 01:00 - 07:00
Thời gian: 06:00
Bến xe Cầu Rào Bến Xe Vũng Tàu Giường nằm 40 chỗ 850.000
Quốc Tuấn 10:00 - 16:30
Thời gian: 06:30
Bến xe Cầu Rào Bến xe Vinh Giường nằm 40 chỗ 190.000
Hải Âu 09:35 - 10:45
Thời gian: 01:10
Bến xe Cầu Rào Bến xe Gia Lâm Ghế Ngồi 45 Chỗ VIP 95.000
Hải Âu 15:35 - 16:45
Thời gian: 01:10
Bến xe Cầu Rào Bến xe Gia Lâm Ghế Ngồi 45 Chỗ VIP 95.000
Đại Dương 07:30 - 11:30
Thời gian: 04:00
Bến xe Cầu Rào Bến Xe Chi Nê Ghế ngồi 45 chỗ 85.000
Quỳnh Hưng 08:00 - 10:00
Thời gian: 02:00
Bến xe Cầu Rào Bến xe Hưng Hòa Ghế ngồi 45 chỗ 60.000
Tuấn Tài (Hải Phòng) 06:30 - 11:00
Thời gian: 04:30
Bến xe Cầu Rào Bến Xe Ngọc Lặc Ghế ngồi 45 chỗ 110.000
Kết Đoàn 15:00 - 03:00
Thời gian: 12:00
Bến xe Cầu Rào Bến Xe Phía Bắc Huế Giường nằm 40 chỗ 320.000
Lương Kiên 19:00 - 01:30
Thời gian: 06:30
Bến xe Cầu Rào Bến Xe Phố Mới (Lào Cai) Giường nằm 40 chỗ 265.000
Đức Hưng 05:00 - 07:00
Thời gian: 02:00
Bến xe Cầu Rào Bến Xe Bắc Ninh Ghế ngồi 45 chỗ 65.000
Thành Vinh 06:45 - 14:45
Thời gian: 08:00
Bến xe Cầu Rào Bến xe Quỳ Hợp Giường nằm 40 chỗ 200.000
Hải Âu 08:35 - 09:45
Thời gian: 01:10
Bến xe Cầu Rào Bến xe Gia Lâm Ghế Ngồi 45 Chỗ VIP 95.000
Hải Âu 14:35 - 15:45
Thời gian: 01:10
Bến xe Cầu Rào Bến xe Gia Lâm Ghế Ngồi 45 Chỗ VIP 95.000
Hoàng Đông 12:30 - 14:30
Thời gian: 02:00
Bến xe Cầu Rào Bến xe Ninh Giang Ghế ngồi 28 chỗ 40.000
Thanh Sang 18:30 - 06:30
Thời gian: 12:00
Bến xe Cầu Rào Bến Xe Đồng Hới Giường nằm 40 chỗ 290.000
Thanh Long (Hải Phòng) 12:45 - 15:15
Thời gian: 02:30
Bến xe Cầu Rào Bến xe Thái Nguyên Ghế ngồi 45 chỗ 110.000
Tuấn Hoàn 15:40 - 21:40
Thời gian: 06:00
Bến xe Cầu Rào Bến xe phía Bắc - Thanh Hóa Ghế ngồi 35 chỗ 90.000
Sao Mai 06:00 - 14:30
Thời gian: 08:30
Bến xe Cầu Rào Bến Xe huyện Bắc Hà Giường nằm 46 ghế 320.000
Thịnh Hưng 07:40 - 14:40
Thời gian: 07:00
Bến xe Cầu Rào Bến Xe Cao Bằng Giường nằm 40 chỗ 250.000
Kết Đoàn 06:45 - 13:45
Thời gian: 07:00
Bến xe Cầu Rào Bến xe Quỳ Hợp Giường nằm 40 chỗ 200.000
Hải Âu 06:35 - 07:45
Thời gian: 01:10
Bến xe Cầu Rào Bến xe Gia Lâm Ghế Ngồi 45 Chỗ VIP 95.000
Hải Âu 12:35 - 13:45
Thời gian: 01:10
Bến xe Cầu Rào Bến xe Gia Lâm Ghế Ngồi 45 Chỗ VIP 95.000
Hải Âu 18:35 - 19:45
Thời gian: 01:10
Bến xe Cầu Rào Bến xe Gia Lâm Ghế Ngồi 45 Chỗ VIP 95.000
Quốc Tuấn 10:30 - 18:20
Thời gian: 07:50
Bến xe Cầu Rào Bến xe Hà Tĩnh Giường nằm 40 chỗ 190.000
Trung Dũng ( Thái Nguyên) 05:30 - 08:00
Thời gian: 02:30
Bến xe Cầu Rào Bến xe Thái Nguyên Ghế Ngồi 35 chỗ 110.000
Hào Hương 14:20 - 19:50
Thời gian: 05:30
Bến xe Cầu Rào Bến xe Sim Ghế ngồi 45 chỗ 110.000
Kết Đoàn 17:00 - 04:00
Thời gian: 11:00
Bến xe Cầu Rào Mộc Châu Giường nằm 40 chỗ 200.000
Kết Đoàn 18:30 - 05:40
Thời gian: 11:10
Bến xe Cầu Rào Bến xe thị xã Lai Châu Giường nằm 40 chỗ 360.000
Đại Dương 06:00 - 09:00
Thời gian: 03:00
Bến xe Cầu Rào bến xe Yên ĐỊnh Ghế ngồi 45 chỗ 75.000