Bến xe Cầu Rào

Địa chỉ
Số 1 Thiên Lôi, Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Bến xe Cầu Rào ngày 16/12/2017

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Hải Âu 07:35 - 08:45
Thời gian: 01:10
Bến xe Cầu Rào Bến xe Gia Lâm Ghế Ngồi 45 Chỗ VIP 95.000
Hải Âu 14:35 - 15:45
Thời gian: 01:10
Bến xe Cầu Rào Bến xe Gia Lâm Ghế Ngồi 45 Chỗ VIP 95.000
Đồng Tâm (Hà Nam) 12:40 - 14:40
Thời gian: 02:00
Bến xe Cầu Rào Bến Xe Phủ Lý Ghế ngồi 45 chỗ 80.000
Phú Cừ 14:45 - 16:45
Thời gian: 02:00
Bến xe Cầu Rào Bến xe khách La Tiến Ghế ngồi 30 chỗ 60.000
Vận tải và du lịch Sài Gòn 06:00 - 18:00
Thời gian: 12:00
Bến xe Cầu Rào Bến xe Miền Đông Giường nằm 40 chỗ 950.000
Thanh Long (Hải Phòng) 14:25 - 15:55
Thời gian: 01:30
Bến xe Cầu Rào Bến xe Tiền Hải Ghế ngồi 30 chỗ 100.000
Trung Dũng ( Thái Nguyên) 05:00 - 07:30
Thời gian: 02:30
Bến xe Cầu Rào Bến xe Thái Nguyên Ghế ngồi 35 chỗ 120.000
Tuấn Hoàn 10:40 - 16:40
Thời gian: 06:00
Bến xe Cầu Rào Bến xe Sầm Sơn Ghế ngồi 35 chỗ 130.000
Quang Đông (Thanh Hóa) 12:00 - 18:00
Thời gian: 06:00
Bến xe Cầu Rào Bến xe phía Nam Thanh Hóa Ghế ngồi 45 chỗ 90.000
Trung Dũng (Hải Phòng) 17:30 - 23:30
Thời gian: 06:00
Bến xe Cầu Rào Bến xe Cẩm Thủy Ghế ngồi 35 chỗ 120.000
Kết Đoàn 17:00 - 04:00
Thời gian: 11:00
Bến xe Cầu Rào Mộc Châu Giường nằm 40 chỗ 200.000
Sao Mai 06:00 - 14:30
Thời gian: 08:30
Bến xe Cầu Rào Bến Xe huyện Bắc Hà Giường nằm 46 ghế 320.000
Duy Long 07:00 - 18:00
Thời gian: 11:00
Bến xe Cầu Rào Xuân Giao Giường nằm 41 chỗ 260.000
Thịnh Hưng 06:40 - 07:40
Thời gian: 01:00
Bến xe Cầu Rào Bến xe Bắc Giang Ghế ngồi 30 chỗ 65.000
Hải Âu 05:35 - 06:45
Thời gian: 01:10
Bến xe Cầu Rào Bến xe Gia Lâm Ghế Ngồi 45 Chỗ VIP 95.000
Hải Âu 11:35 - 12:45
Thời gian: 01:10
Bến xe Cầu Rào Bến xe Gia Lâm Ghế Ngồi 45 Chỗ VIP 95.000
Hải Âu 18:35 - 19:45
Thời gian: 01:10
Bến xe Cầu Rào Bến xe Gia Lâm Ghế Ngồi 45 Chỗ VIP 95.000
Thanh Long (Hải Phòng) 08:00 - 10:45
Thời gian: 02:45
Bến xe Cầu Rào Bến Xe Yên Thủy Ghế ngồi 45 chỗ 110.000
Ngọc Chóng 02:00 - 02:00
Thời gian: 00:00
Bến xe Cầu Rào Bến xe Miền Đông Giường nằm 40 chỗ 700.000
Quỳnh Hưng 08:00 - 10:00
Thời gian: 02:00
Bến xe Cầu Rào Bến xe Hưng Hòa Ghế ngồi 45 chỗ 60.000
Thành Tuyền 11:30 - 15:30
Thời gian: 04:00
Bến xe Cầu Rào Bến Xe Tuyên Quang Ghế ngồi 30 chỗ 122.000
Trung Dũng (Hải Phòng) 06:20 - 12:20
Thời gian: 06:00
Bến xe Cầu Rào Bến xe phía Đông Ghế ngồi 35 chỗ 100.000
Trung Dũng (Hải Phòng) 06:20 - 12:20
Thời gian: 06:00
Bến xe Cầu Rào Bến Xe Ngọc Lặc Ghế ngồi 35 chỗ 150.000
Trung Dũng (Hải Phòng) 08:30 - 14:30
Thời gian: 06:00
Bến xe Cầu Rào Bến xe Nga Sơn Ghế ngồi 35 chỗ 90.000
Kết Đoàn 17:00 - 06:30
Thời gian: 13:30
Bến xe Cầu Rào Bến xe Sơn La Giường nằm 40 chỗ 240.000
Thịnh Hưng 12:30 - 15:00
Thời gian: 02:30
Bến xe Cầu Rào Bến Xe Tân Thanh 115.000
Duy Long 07:00 - 17:50
Thời gian: 10:50
Bến xe Cầu Rào Phố Lu 225 Giường nằm 41 chỗ 250.000
Thanh Long (Hải Phòng) 05:20 - 07:50
Thời gian: 02:30
Bến xe Cầu Rào Bến xe Lục Ngạn 65.000
Hải Âu 09:35 - 10:45
Thời gian: 01:10
Bến xe Cầu Rào Bến xe Gia Lâm Ghế Ngồi 45 Chỗ VIP 95.000
Hải Âu 16:35 - 17:45
Thời gian: 01:10
Bến xe Cầu Rào Bến xe Gia Lâm Ghế Ngồi 45 Chỗ VIP 95.000
Hoàng Đông 12:30 - 14:30
Thời gian: 02:00
Bến xe Cầu Rào Bến xe Ninh Giang Ghế ngồi 28 chỗ 40.000
Ngọc Tín 22:05 - 07:05
Thời gian: 09:00
Bến xe Cầu Rào Bến Xe Kỳ Anh Giường nằm 41 chỗ 230.000
Thanh Long (Hải Phòng) 06:05 - 07:05
Thời gian: 01:00
Bến xe Cầu Rào Bến xe Chợ Lụ Ghế ngồi 45 chỗ 50.000
Quỳnh Hưng 12:30 - 14:30
Thời gian: 02:00
Bến xe Cầu Rào Bến xe Hưng Hòa Ghế ngồi 45 chỗ 60.000
Hải Phòng 04:45 - 09:15
Thời gian: 04:30
Bến xe Cầu Rào Bến xe phía Bắc - Thanh Hóa Ghế ngồi 16 chỗ 100.000
Hải Phòng 05:05 - 08:35
Thời gian: 03:30
Bến xe Cầu Rào Bến xe Nga Sơn Ghế ngồi 16 chỗ 120.000
Trung Dũng (Hải Phòng) 07:30 - 13:30
Thời gian: 06:00
Bến xe Cầu Rào Bến xe Vĩnh Lộc Ghế ngồi 35 chỗ 95.000
Duy Long 07:00 - 15:40
Thời gian: 08:40
Bến xe Cầu Rào Mậu A 190 Giường nằm 41 chỗ 230.000
Đức Hưng 05:00 - 09:20
Thời gian: 04:20
Bến xe Cầu Rào Bến Xe Phía Bắc Ghế ngồi 45 chỗ 105.000
Duy Long 07:00 - 19:00
Thời gian: 12:00
Bến xe Cầu Rào Bến xe Sa Pa Giường nằm 41 chỗ 340.000
Anh Kiên (Hải Phòng) 06:30 - 09:30
Thời gian: 03:00
Bến xe Cầu Rào Bến Xe Cao Bằng Ghế ngồi 28 chỗ 220.000
Đức Hưng 02:30 - 04:30
Thời gian: 02:00
Bến xe Cầu Rào Bến Xe Bắc Ninh Ghế ngồi 45 chỗ 60.000
Hải Âu 10:35 - 11:45
Thời gian: 01:10
Bến xe Cầu Rào Bến xe Gia Lâm Ghế Ngồi 45 Chỗ VIP 95.000
Hải Âu 17:35 - 18:45
Thời gian: 01:10
Bến xe Cầu Rào Bến xe Gia Lâm Ghế Ngồi 45 Chỗ VIP 95.000
Đại Dương 07:30 - 11:30
Thời gian: 04:00
Bến xe Cầu Rào Bến Xe Chi Nê Ghế ngồi 45 chỗ 85.000
Quốc Tuấn 10:30 - 18:20
Thời gian: 07:50
Bến xe Cầu Rào Bến xe Hà Tĩnh Giường nằm 40 chỗ 190.000
Hải Phòng 07:55 - 09:25
Thời gian: 01:30
Bến xe Cầu Rào Bến xe Tiền Hải Ghế ngồi 16 chỗ 60.000
Vĩnh Lộc 06:50 - 12:20
Thời gian: 05:30
Bến xe Cầu Rào Bến Xe Huyện Chiêm Hóa Ghế ngồi 30 chỗ 160.000
Thịnh Hưng 05:10 - 07:40
Thời gian: 02:30
Bến xe Cầu Rào Bến xe phía Bắc - Thanh Hóa 100.000
Thịnh Hưng 16:10 - 23:10
Thời gian: 07:00
Bến xe Cầu Rào Bến xe Minh Lộc Ghế ngồi 45 chỗ 100.000
Hải Phòng 06:40 - 12:10
Thời gian: 05:30
Bến xe Cầu Rào Bến xe Sầm Sơn Ghế ngồi 16 chỗ 100.000
Duy Long 07:00 - 14:40
Thời gian: 07:40
Bến xe Cầu Rào Yên Bái 150 Giường nằm 41 chỗ 200.000
Quang Minh 05:30 - 10:30
Thời gian: 05:00
Bến xe Cầu Rào Bến Xe Lạng Sơn Ghế ngồi 28 chỗ 115.000
Duy Long 07:00 - 18:30
Thời gian: 11:30
Bến xe Cầu Rào Bến Xe Phố Mới (Lào Cai) Giường nằm 41 chỗ 280.000
Thịnh Hưng 19:00 - 19:00
Thời gian: 00:00
Bến xe Cầu Rào Bến Xe Cao Bằng Giường nằm 40 chỗ 250.000
Xuân Phước 15:30 - 21:30
Thời gian: 06:00
Bến xe Cầu Rào Bến Xe Vũng Tàu Giường nằm 40 chỗ 850.000
Hải Âu 08:35 - 09:45
Thời gian: 01:10
Bến xe Cầu Rào Bến xe Gia Lâm Ghế Ngồi 45 Chỗ VIP 95.000
Hải Âu 15:35 - 16:45
Thời gian: 01:10
Bến xe Cầu Rào Bến xe Gia Lâm Ghế Ngồi 45 Chỗ VIP 95.000
Thanh Long (Hải Phòng) 13:30 - 15:00
Thời gian: 01:30
Bến xe Cầu Rào Bến Xe Hòa Mạc Ghế ngồi 45 chỗ 55.000
Quốc Tuấn 10:30 - 19:20
Thời gian: 08:50
Bến xe Cầu Rào Bến Xe Kỳ Anh Giường nằm 40 chỗ 210.000
Thanh Sang 18:30 - 06:30
Thời gian: 12:00
Bến xe Cầu Rào Bến Xe Đồng Hới Giường nằm 40 chỗ 290.000
Quỳnh Hưng 09:55 - 11:55
Thời gian: 02:00
Bến xe Cầu Rào Bến xe Đông Hưng Ghế ngồi 45 chỗ 50.000
Thanh Long (Hải Phòng) 12:45 - 15:15
Thời gian: 02:30
Bến xe Cầu Rào Bến xe Đồng Quang Ghế ngồi 45 chỗ 125.000
Hào Hương 14:20 - 19:50
Thời gian: 05:30
Bến xe Cầu Rào Triệu Sơn - Thanh Hóa Ghế ngồi 45 chỗ 110.000
Tuấn Hoàn 15:40 - 21:40
Thời gian: 06:00
Bến xe Cầu Rào Bến xe phía Bắc - Thanh Hóa Ghế ngồi 35 chỗ 90.000
Kết Đoàn 15:00 - 03:00
Thời gian: 12:00
Bến xe Cầu Rào Bến Xe Phía Bắc Huế Giường nằm 40 chỗ 320.000
Lào Tiển 15:30 - 09:30
Thời gian: 18:00
Bến xe Cầu Rào Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Giường nằm 40 chỗ 410.000
Lương Kiên 19:00 - 01:30
Thời gian: 06:30
Bến xe Cầu Rào Bến Xe Phố Mới (Lào Cai) Giường nằm 40 chỗ 265.000
Kết Đoàn 18:30 - 05:40
Thời gian: 11:10
Bến xe Cầu Rào Bến xe thị xã Lai Châu Giường nằm 40 chỗ 360.000
Thịnh Hưng 18:30 - 00:30
Thời gian: 06:00
Bến xe Cầu Rào Bến Xe Bắc Cạn Giường nằm 40 chỗ 200.000
Hải Âu 06:35 - 07:45
Thời gian: 01:10
Bến xe Cầu Rào Bến xe Gia Lâm Ghế Ngồi 45 Chỗ VIP 95.000
Hải Âu 13:35 - 14:45
Thời gian: 01:10
Bến xe Cầu Rào Bến xe Gia Lâm Ghế Ngồi 45 Chỗ VIP 95.000
Đại Dương 06:30 - 08:30
Thời gian: 02:00
Bến xe Cầu Rào Bến Xe Phủ Lý Ghế ngồi 45 chỗ 70.000
Yên Thủy 13:00 - 17:00
Thời gian: 04:00
Bến xe Cầu Rào Bến Xe Khách Hòa Bình Ghế ngồi 28 chỗ 110.000
Vận tải và du lịch Sài Gòn 06:00 - 22:00
Thời gian: 16:00
Bến xe Cầu Rào Bến xe Miền Đông Giường nằm 40 chỗ 630.000
Mai Tuyến 09:00 - 10:30
Thời gian: 01:30
Bến xe Cầu Rào Bến xe Bồng Tiên Ghế ngồi 35 chỗ 60.000
Thanh Long (Hải Phòng) 04:00 - 06:30
Thời gian: 02:30
Bến xe Cầu Rào bến xe Đại Từ Ghế ngồi 45 chỗ 115.000
Tuấn Tài (Hải Phòng) 06:30 - 11:00
Thời gian: 04:30
Bến xe Cầu Rào Bến Xe Ngọc Lặc Ghế ngồi 45 chỗ 110.000
Tuấn Tài (Hải Phòng) 08:20 - 12:35
Thời gian: 04:15
Bến xe Cầu Rào Bến xe Minh Lộc Ghế ngồi 45 chỗ 110.000
Trung Dũng (Hải Phòng) 13:50 - 19:50
Thời gian: 06:00
Bến xe Cầu Rào Bến xe Minh Lộc Ghế ngồi 35 chỗ 100.000
Hồng Nga 17:30 - 01:40
Thời gian: 08:10
Bến xe Cầu Rào Bến xe Sơn La Giường nằm 40 chỗ 280.000
Thịnh Hưng 13:30 - 15:30
Thời gian: 02:00
Bến xe Cầu Rào Bến Xe Lạng Sơn Ghế ngồi 45 chỗ 140.000
Duy Long 07:00 - 17:00
Thời gian: 10:00
Bến xe Cầu Rào Bảo Hà 200 Giường nằm 41 chỗ 240.000
Thịnh Hưng 06:30 - 07:30
Thời gian: 01:00
Bến xe Cầu Rào Bến xe Lục Ngạn 65.000
Đại Dương 06:00 - 09:00
Thời gian: 03:00
Bến xe Cầu Rào bến xe Yên ĐỊnh Ghế ngồi 45 chỗ 75.000
Thành Vinh 06:45 - 14:45
Thời gian: 08:00
Bến xe Cầu Rào Bến xe Quỳ Hợp Giường nằm 40 chỗ 200.000
Hải Phòng 08:15 - 10:15
Thời gian: 02:00
Bến xe Cầu Rào Bến xe Kim Sơn Ghế ngồi 16 chỗ 84.000
Hải Hậu 16:00 - 18:30
Thời gian: 02:30
Bến xe Cầu Rào Bến Xe Hải Hậu Ghế ngồi 28 chỗ 80.000
Kết Đoàn 06:45 - 13:45
Thời gian: 07:00
Bến xe Cầu Rào Bến xe Quỳ Hợp Giường nằm 40 chỗ 200.000
Đại Dương 14:30 - 17:30
Thời gian: 03:00
Bến xe Cầu Rào Bến xe khách trung tâm huyện Trực Ninh Ghế ngồi 45 chỗ 75.000
Quốc Tuấn 10:00 - 16:30
Thời gian: 06:30
Bến xe Cầu Rào Bến xe Vinh Giường nằm 40 chỗ 190.000
Vũ Bình 05:30 - 09:30
Thời gian: 04:00
Bến xe Cầu Rào Giao Thủy Ghế ngồi 45 chỗ 75.000
Ninh Bình 14:30 - 16:00
Thời gian: 01:30
Bến xe Cầu Rào Bến Xe Khách Nho Quan Ghế ngồi 16 chỗ 100.000
Thanh Long (Hải Phòng) 06:00 - 08:00
Thời gian: 02:00
Bến xe Cầu Rào Bến Xe Khách Nho Quan 60.000
Thành Vinh 07:50 - 15:50
Thời gian: 08:00
Bến xe Cầu Rào Bến xe Vinh Giường nằm 40 chỗ 170.000