Bến Xe Cao Bằng

Địa chỉ
Pác Bó, Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Bến Xe Cao Bằng ngày 24/02/2018

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Ngọc Hà (Cao Bằng) 09:30 - 15:30
Thời gian: 06:00
Bến Xe Cao Bằng Bến xe Mỹ Đình Ghế ngồi 30 chỗ 0
Vĩnh Dung 20:30 - 02:40
Thời gian: 06:10
Bến Xe Cao Bằng Bến xe Mỹ Đình Giường nằm 40 chỗ 0
Duyệt Thủy 19:00 - 03:00
Thời gian: 08:00
Bến Xe Cao Bằng Bến Xe Khách Kiến Xương Giường nằm 40 chỗ 0
Tám Nghĩa 11:30 - 17:00
Thời gian: 05:30
Bến Xe Cao Bằng Bến xe Mỹ Đình Ghế ngồi 30 chỗ 0
42 20:00 - 02:10
Thời gian: 06:10
Bến Xe Cao Bằng Bến xe Mỹ Đình Giường nằm 40 chỗ 0
Hải Nam (Thái Nguyên) 15:00 - 19:15
Thời gian: 04:15
Bến Xe Cao Bằng Bến xe Thái Nguyên Ghế ngồi 30 chỗ 0
Lương Sùng 09:30 - 17:30
Thời gian: 08:00
Bến Xe Cao Bằng Bến xe Mỹ Đình Ghế ngồi 28 chỗ 0
Thanh Ly 20:30 - 05:30
Thời gian: 09:00
Bến Xe Cao Bằng Bến xe Mỹ Đình Giường nằm 40 chỗ 0
Tám Nghĩa 19:30 - 01:50
Thời gian: 06:20
Bến Xe Cao Bằng Bến Xe Khách Ninh Giang Giường nằm 40 chỗ 0
Khánh Hoàn 20:00 - 04:00
Thời gian: 08:00
Bến Xe Cao Bằng Bến xe Mỹ Đình Giường nằm 40 chỗ 0
Anh Kiên (Hải Phòng) 08:30 - 11:30
Thời gian: 03:00
Bến Xe Cao Bằng Bến xe Cầu Rào Ghế ngồi 28 chỗ 0
Chính Lâm 08:00 - 03:00
Thời gian: 19:00
Bến Xe Cao Bằng Bến Xe Bình Dương Giường nằm 40 chỗ 0
Hiến Lợi 06:00 - 14:00
Thời gian: 08:00
Bến Xe Cao Bằng Bến xe Mỹ Đình Ghế ngồi 28 chỗ 0
Mai Luy 20:15 - 02:15
Thời gian: 06:00
Bến Xe Cao Bằng Bến xe Mỹ Đình Giường nằm 40 chỗ 0
Vân Thanh 07:30 - 14:30
Thời gian: 07:00
Bến Xe Cao Bằng Bến Xe Hải Dương (Trung Tâm) Ghế ngồi 28 chỗ 0
42 20:00 - 04:00
Thời gian: 08:00
Bến Xe Cao Bằng Bến xe Giáp Bát Giường nằm 40 chỗ 0
Thịnh Hưng 19:30 - 19:30
Thời gian: 00:00
Bến Xe Cao Bằng Bến xe Cầu Rào Giường nằm 40 chỗ 0