Bến Xe Cao Bằng

Địa chỉ
Pác Bó, Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Bến Xe Cao Bằng ngày 23/09/2017

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Hiến Lợi 06:00 - 14:00
Thời gian: 08:00
Bến Xe Cao Bằng Bến xe Mỹ Đình Ghế ngồi 28 chỗ 160.000
Lương Sùng 09:30 - 17:30
Thời gian: 08:00
Bến Xe Cao Bằng Bến xe Mỹ Đình Ghế ngồi 28 chỗ 170.000
Ngọc Hà (Cao Bằng) 09:30 - 15:30
Thời gian: 06:00
Bến Xe Cao Bằng Bến xe Mỹ Đình Ghế ngồi 30 chỗ 170.000
Tám Nghĩa 11:30 - 17:00
Thời gian: 05:30
Bến Xe Cao Bằng Bến xe Mỹ Đình Ghế ngồi 30 chỗ 170.000
Khánh Hoàn 20:00 - 04:00
Thời gian: 08:00
Bến Xe Cao Bằng Bến xe Mỹ Đình Giường nằm 40 chỗ 200.000
42 20:00 - 02:10
Thời gian: 06:10
Bến Xe Cao Bằng Bến xe Mỹ Đình Giường nằm 40 chỗ 200.000
Mai Luy 20:15 - 02:15
Thời gian: 06:00
Bến Xe Cao Bằng Bến xe Mỹ Đình Giường nằm 40 chỗ 200.000
Thanh Ly 20:30 - 05:30
Thời gian: 09:00
Bến Xe Cao Bằng Bến xe Mỹ Đình Giường nằm 40 chỗ 200.000
Vĩnh Dung 20:30 - 02:40
Thời gian: 06:10
Bến Xe Cao Bằng Bến xe Mỹ Đình Giường nằm 40 chỗ 200.000
42 20:00 - 04:00
Thời gian: 08:00
Bến Xe Cao Bằng Bến xe Giáp Bát Giường nằm 40 chỗ 200.000
Thịnh Hưng 19:30 - 19:30
Thời gian: 00:00
Bến Xe Cao Bằng Bến xe Cầu Rào Giường nằm 40 chỗ 250.000
Vân Thanh 07:30 - 14:30
Thời gian: 07:00
Bến Xe Cao Bằng Bến Xe Hải Dương (Trung Tâm) Ghế ngồi 28 chỗ 170.000
Tám Nghĩa 19:30 - 01:50
Thời gian: 06:20
Bến Xe Cao Bằng Bến Xe Khách Ninh Giang Giường nằm 40 chỗ 240.000
Chính Lâm 08:00 - 06:30
Thời gian: 22:30
Bến Xe Cao Bằng Quảng Nam Giường nằm 40 chỗ 700.000
Chính Lâm 08:00 - 01:30
Thời gian: 17:30
Bến Xe Cao Bằng Quảng Trị Giường nằm 40 chỗ 600.000
Duyệt Thủy 19:00 - 03:00
Thời gian: 08:00
Bến Xe Cao Bằng Bến Xe Khách Kiến Xương Giường nằm 40 chỗ 280.000
Hải Nam (Thái Nguyên) 15:00 - 19:15
Thời gian: 04:15
Bến Xe Cao Bằng Bến xe Thái Nguyên Ghế ngồi 30 chỗ 150.000
Minh Cương 20:00 - 00:30
Thời gian: 04:30
Bến Xe Cao Bằng Thái Nguyên Giường nằm 40 chỗ 150.000
Minh Cương 20:00 - 22:00
Thời gian: 02:00
Bến Xe Cao Bằng Lạng Sơn Giường nằm 41 chỗ 100.000
Minh Cương 20:00 - 01:00
Thời gian: 05:00
Bến Xe Cao Bằng Bắc Giang Giường nằm 41 chỗ 140.000
Minh Cương 20:00 - 22:00
Thời gian: 02:00
Bến Xe Cao Bằng Bắc Kạn Giường nằm 40 chỗ 100.000
Minh Cương 06:30 - 12:00
Thời gian: 05:30
Bến Xe Cao Bằng Bến Xe Bắc Ninh Ghế ngồi 29 chỗ 140.000
Minh Cương 20:00 - 01:30
Thời gian: 05:30
Bến Xe Cao Bằng Bến Xe Bắc Ninh Giường nằm 40 chỗ 150.000
Minh Cương 20:00 - 01:30
Thời gian: 05:30
Bến Xe Cao Bằng Bến Xe Bắc Ninh Giường nằm 41 chỗ 150.000
Thùy Dương 16:30 - 01:30
Thời gian: 09:00
Bến Xe Cao Bằng Bến xe Kim Sơn Giường nằm 40 chỗ 300.000
Chính Lâm 08:00 - 19:00
Thời gian: 11:00
Bến Xe Cao Bằng Bến xe Vinh Giường nằm 40 chỗ 400.000
Chính Lâm 08:00 - 21:30
Thời gian: 13:30
Bến Xe Cao Bằng Bến Xe Bình Dương Giường nằm 40 chỗ 1.150.000