Bến Xe Bãi Cháy

Địa chỉ
QL279, Khu 1, P.Giếng Đáy, Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Bến Xe Bãi Cháy ngày 21/11/2018

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
KumHo Việt Thanh 06:00 - 09:30
Thời gian: 03:30
Bến Xe Bãi Cháy Bến xe Mỹ Đình Ghế ngồi 45 chỗ VIP 120.000
Phúc Xuyên 05:15 - 06:55
Thời gian: 01:40
Bến Xe Bãi Cháy Sao Đỏ VIP Limousine 19 chỗ 70.000
Vạn Lục Tùng 14:30 - 07:30
Thời gian: 17:00
Bến Xe Bãi Cháy Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Giường nằm 46 chỗ 400.000
KumHo Việt Thanh 09:00 - 12:30
Thời gian: 03:30
Bến Xe Bãi Cháy Bến xe Mỹ Đình Ghế ngồi 45 chỗ VIP 120.000
Vạn Lục Tùng 14:30 - 02:40
Thời gian: 12:10
Bến Xe Bãi Cháy Quảng Bình Giường nằm 46 chỗ 300.000
Vạn Lục Tùng 14:30 - 23:10
Thời gian: 08:40
Bến Xe Bãi Cháy Vinh Giường nằm 46 chỗ 200.000
KumHo Việt Thanh 11:00 - 14:30
Thời gian: 03:30
Bến Xe Bãi Cháy Bến xe Mỹ Đình Ghế ngồi 45 chỗ VIP 120.000
Vạn Lục Tùng 14:30 - 20:35
Thời gian: 06:05
Bến Xe Bãi Cháy Thanh Hóa Giường nằm 46 chỗ 200.000
KumHo Việt Thanh 08:00 - 11:30
Thời gian: 03:30
Bến Xe Bãi Cháy Bến xe Mỹ Đình Ghế ngồi 45 chỗ VIP 120.000
Vạn Lục Tùng 14:30 - 00:10
Thời gian: 09:40
Bến Xe Bãi Cháy Hà Tĩnh Giường nằm 46 chỗ 200.000
Vạn Lục Tùng 14:30 - 19:25
Thời gian: 04:55
Bến Xe Bãi Cháy Big C Ninh Bình Giường nằm 46 chỗ 350.000
Phúc Xuyên 05:15 - 07:10
Thời gian: 01:55
Bến Xe Bãi Cháy Phả Lại VIP Limousine 19 chỗ 80.000
Bắc Sơn 17:30 - 04:50
Thời gian: 11:20
Bến Xe Bãi Cháy Bến xe Sơn La Giường nằm 40 chỗ 320.000
KumHo Việt Thanh 13:00 - 16:30
Thời gian: 03:30
Bến Xe Bãi Cháy Bến xe Mỹ Đình Ghế ngồi 45 chỗ VIP 120.000
Vạn Lục Tùng 14:30 - 05:40
Thời gian: 15:10
Bến Xe Bãi Cháy Huế Giường nằm 46 chỗ 330.000