Bến Xe Bãi Cháy

Địa chỉ
QL279, Khu 1, P.Giếng Đáy, Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Bến Xe Bãi Cháy ngày 18/01/2019

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Phúc Xuyên 11:30 - 13:13
Thời gian: 01:43
Bến Xe Bãi Cháy Hải Dương Giường nằm 45 chỗ 90.000
Phúc Xuyên 11:30 - 17:39
Thời gian: 06:09
Bến Xe Bãi Cháy Mậu A Giường nằm 45 chỗ 240.000
Phúc Xuyên 11:30 - 15:10
Thời gian: 03:40
Bến Xe Bãi Cháy Vĩnh Phúc Giường nằm 45 chỗ 160.000
Vạn Lục Tùng 14:30 - 02:40
Thời gian: 12:10
Bến Xe Bãi Cháy Quảng Bình Giường nằm 46 chỗ 300.000
Vạn Lục Tùng 14:30 - 07:30
Thời gian: 17:00
Bến Xe Bãi Cháy Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Giường nằm 46 chỗ 400.000
Vạn Lục Tùng 14:30 - 19:25
Thời gian: 04:55
Bến Xe Bãi Cháy Big C Ninh Bình Giường nằm 46 chỗ 350.000
Vạn Lục Tùng 14:30 - 20:35
Thời gian: 06:05
Bến Xe Bãi Cháy Thanh Hóa Giường nằm 46 chỗ 200.000
Phúc Xuyên 11:30 - 18:03
Thời gian: 06:33
Bến Xe Bãi Cháy Bảo Hà Giường nằm 45 chỗ 280.000
Vạn Lục Tùng 14:30 - 23:10
Thời gian: 08:40
Bến Xe Bãi Cháy Vinh Giường nằm 46 chỗ 200.000
Vạn Lục Tùng 14:30 - 05:40
Thời gian: 15:10
Bến Xe Bãi Cháy Huế Giường nằm 46 chỗ 330.000
Phúc Xuyên 11:30 - 18:55
Thời gian: 07:25
Bến Xe Bãi Cháy Lào Cai Giường nằm 45 chỗ 320.000
Phúc Xuyên 11:30 - 16:56
Thời gian: 05:26
Bến Xe Bãi Cháy Yên Bái K120 Giường nằm 45 chỗ 210.000
Phúc Xuyên 11:30 - 19:40
Thời gian: 08:10
Bến Xe Bãi Cháy Sapa Giường nằm 45 chỗ 370.000
Vạn Lục Tùng 14:30 - 00:10
Thời gian: 09:40
Bến Xe Bãi Cháy Hà Tĩnh Giường nằm 46 chỗ 200.000
Phúc Xuyên 11:30 - 15:36
Thời gian: 04:06
Bến Xe Bãi Cháy Phú Thọ Giường nằm 45 chỗ 180.000
Phúc Xuyên 11:30 - 14:00
Thời gian: 02:30
Bến Xe Bãi Cháy Bắc Ninh Giường nằm 45 chỗ 120.000