Bến Xe Bắc Ninh

Địa chỉ
Số 13 Nguyễn Du, Ninh Xá, Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Bến Xe Bắc Ninh ngày 27/03/2019

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Minh Liên 06:00 - 21:00
Thời gian: 15:00
Bến Xe Bắc Ninh Bến xe Ngã Tư Ga Giường nằm 40 chỗ 750.000
Tăng Tín 09:00 - 13:55
Thời gian: 04:55
Bến Xe Bắc Ninh Thanh Hóa (Dọc Quốc Lộ 1A) Giường nằm 44 chỗ 140.000
Minh Cương 20:00 - 02:10
Thời gian: 06:10
Bến Xe Bắc Ninh Bến xe Sa Pa Giường nằm 44 chỗ 250.000
Tăng Tín 09:00 - 12:15
Thời gian: 03:15
Bến Xe Bắc Ninh Ninh Bình (Dọc Quốc lộ 1A) Giường nằm 44 chỗ 120.000
Trung Lan Express 07:00 - 14:30
Thời gian: 07:30
Bến Xe Bắc Ninh Trường Cao Đẳng Nghề Số 4 - Bộ Quốc Phòng Giường nằm 41 chỗ 200.000
Tăng Tín 09:00 - 16:15
Thời gian: 07:15
Bến Xe Bắc Ninh Chợ Gám, Yên Thành, Nghệ An Giường nằm 44 chỗ 170.000
Trung Lan Express 07:00 - 11:15
Thời gian: 04:15
Bến Xe Bắc Ninh Thanh Hóa (Dọc Quốc Lộ 1A) Giường nằm 41 chỗ 150.000
Thanh Nhung 06:50 - 12:30
Thời gian: 05:40
Bến Xe Bắc Ninh Bến xe Sa Pa Giường nằm 36 chỗ 230.000
Liên Dương 19:30 - 01:40
Thời gian: 06:10
Bến Xe Bắc Ninh Bến xe Sa Pa Giường nằm 44 chỗ 250.000
Tâm Anh Hào 11:15 - 18:25
Thời gian: 07:10
Bến Xe Bắc Ninh Bến xe chợ Vinh Giường nằm 44 chỗ 200.000
Trung Lan Express 08:00 - 15:30
Thời gian: 07:30
Bến Xe Bắc Ninh Trường Cao Đẳng Nghề Số 4 - Bộ Quốc Phòng Giường nằm 40 chỗ 200.000
Đức Hưng 11:00 - 13:00
Thời gian: 02:00
Bến Xe Bắc Ninh Bến xe Cầu Rào Ghế ngồi 45 chỗ 65.000
Trung Lan Express 19:00 - 23:15
Thời gian: 04:15
Bến Xe Bắc Ninh Thanh Hóa (Dọc Quốc Lộ 1A) Giường nằm 40 chỗ 150.000
Thanh Nhung 21:50 - 03:30
Thời gian: 05:40
Bến Xe Bắc Ninh Bến xe Sa Pa Giường nằm 36 chỗ 230.000
Liên Dương 06:00 - 11:10
Thời gian: 05:10
Bến Xe Bắc Ninh Bến xe Lào Cai Giường nằm 44 chỗ 250.000
Trung Lan Express 19:00 - 03:30
Thời gian: 08:30
Bến Xe Bắc Ninh Nông trường Hạnh Lâm Giường nằm 40 chỗ 200.000
Trung Lan Express 19:00 - 02:30
Thời gian: 07:30
Bến Xe Bắc Ninh Trường Cao Đẳng Nghề Số 4 - Bộ Quốc Phòng Giường nằm 40 chỗ 200.000
Cường Lan 22:00 - 04:40
Thời gian: 06:40
Bến Xe Bắc Ninh BX Hà Giang Giường nằm 41 chỗ 220.000
Trung Lan Express 20:00 - 00:15
Thời gian: 04:15
Bến Xe Bắc Ninh Thanh Hóa (Dọc Quốc Lộ 1A) Giường nằm 44 chỗ 150.000
Thanh Nhung 21:50 - 02:30
Thời gian: 04:40
Bến Xe Bắc Ninh Bến xe Lào Cai Giường nằm 36 chỗ 200.000
Liên Dương 19:30 - 00:40
Thời gian: 05:10
Bến Xe Bắc Ninh Bến xe Lào Cai Giường nằm 44 chỗ 250.000
Trung Lan Express 20:00 - 04:30
Thời gian: 08:30
Bến Xe Bắc Ninh Nông trường Hạnh Lâm Giường nằm 44 chỗ 200.000
Trung Lan Express 20:00 - 03:30
Thời gian: 07:30
Bến Xe Bắc Ninh Trường Cao Đẳng Nghề Số 4 - Bộ Quốc Phòng Giường nằm 44 chỗ 200.000
Trung Lan Express 08:00 - 12:15
Thời gian: 04:15
Bến Xe Bắc Ninh Thanh Hóa (Dọc Quốc Lộ 1A) Giường nằm 40 chỗ 150.000
Thanh Nhung 06:50 - 11:30
Thời gian: 04:40
Bến Xe Bắc Ninh Bến xe Lào Cai Giường nằm 36 chỗ 200.000
Minh Cương 20:00 - 01:10
Thời gian: 05:10
Bến Xe Bắc Ninh Văn Phòng Lào Cai Giường nằm 44 chỗ 250.000
Trung Lan Express 08:00 - 16:30
Thời gian: 08:30
Bến Xe Bắc Ninh Nông trường Hạnh Lâm Giường nằm 40 chỗ 200.000
Tâm Anh Hào 11:15 - 17:45
Thời gian: 06:30
Bến Xe Bắc Ninh Cửa Lò Giường nằm 44 chỗ 200.000
Anh Phong 20:00 - 05:00
Thời gian: 09:00
Bến Xe Bắc Ninh Bến xe Ngã Tư Ga Giường nằm 40 chỗ 800.000
Đại Thu 05:30 - 09:40
Thời gian: 04:10
Bến Xe Bắc Ninh Thanh Hóa Ghế Ngồi 45 chỗ 100.000
Liên Dương 06:00 - 12:10
Thời gian: 06:10
Bến Xe Bắc Ninh Bến xe Sa Pa Giường nằm 44 chỗ 250.000
Trung Lan Express 07:00 - 15:30
Thời gian: 08:30
Bến Xe Bắc Ninh Nông trường Hạnh Lâm Giường nằm 41 chỗ 200.000
Tâm Anh Hào 11:15 - 17:55
Thời gian: 06:40
Bến Xe Bắc Ninh Cửa Hội Giường nằm 44 chỗ 200.000
Tăng Tín 09:00 - 15:45
Thời gian: 06:45
Bến Xe Bắc Ninh Diễn Kỷ, Diễn Châu, Nghệ An Giường nằm 44 chỗ 170.000