Bến Xe Bắc Cạn

Địa chỉ
Tổ 8 Phường Đức Xuân, Thị Xã Bắc Cạn, Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Bến Xe Bắc Cạn ngày 24/02/2018

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Thịnh Hưng 00:15 - 07:15
Thời gian: 07:00
Bến Xe Bắc Cạn Bến xe Cầu Rào 200.000
Hợp Tác Xã Vận Tải Thống Nhất 06:00 - 07:40
Thời gian: 01:40
Bến Xe Bắc Cạn Bến xe Thái Nguyên Ghế ngồi 45 chỗ 0
Nguyễn Xuân Hùng 06:30 - 10:30
Thời gian: 04:00
Bến Xe Bắc Cạn Bến xe Mỹ Đình Ghế ngồi 28 chỗ 0
Hoà Tiến 17:00 - 02:00
Thời gian: 09:00
Bến Xe Bắc Cạn Bến xe Móng Cái Giường nằm 40 giường 0
Khánh Thịnh 12:25 - 15:25
Thời gian: 03:00
Bến Xe Bắc Cạn Bến xe Thái Nguyên Ghế ngồi 30 chỗ 0
Chiến Viên 06:50 - 09:50
Thời gian: 03:00
Bến Xe Bắc Cạn Bến xe Mỹ Đình Ghế ngồi 28 chỗ 0
Tuấn Viết 04:00 - 10:00
Thời gian: 06:00
Bến Xe Bắc Cạn Bến xe Thái Bình Ghế ngồi 45 chỗ 0
Sơn Ngọc 06:00 - 09:50
Thời gian: 03:50
Bến Xe Bắc Cạn Bến xe Mỹ Đình Ghế ngồi 30 chỗ 0
Hoà Tiến 17:00 - 04:00
Thời gian: 11:00
Bến Xe Bắc Cạn Bến xe Móng Cái Giường nằm 40 giường 0
Toàn Thắng (Thái Nguyên) 12:00 - 13:30
Thời gian: 01:30
Bến Xe Bắc Cạn Đồng Hỷ Ghế ngồi 28 chỗ 0
Duy Cường 15:20 - 19:40
Thời gian: 04:20
Bến Xe Bắc Cạn Bến xe Sơn Tây Ghế ngồi 33 chỗ 0
Vận Tải Chùa Hang 12:00 - 15:00
Thời gian: 03:00
Bến Xe Bắc Cạn Bến xe Thái Nguyên Ghế ngồi 45 chỗ 50.000
Tuấn Viết 05:00 - 04:00
Thời gian: 23:00
Bến Xe Bắc Cạn Quảng Nam Giường nằm 40 chỗ 0
Công Ty CPCVTDV Bắc Kạn 06:20 - 08:00
Thời gian: 01:40
Bến Xe Bắc Cạn Bến xe Thái Nguyên Ghế ngồi 28 chỗ 0