Bến xe Anh Sơn

Địa chỉ
Km60+500 QL7A, thị trấn Anh Sơn, Anh Sơn, Tỉnh Nghệ An
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Bến xe Anh Sơn ngày 21/11/2018

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Cúc Mừng 08:30 - 14:30
Thời gian: 06:00
Bến xe Anh Sơn Thanh Hóa Giường nằm 46 chỗ 270.000
Cúc Mừng 08:30 - 18:15
Thời gian: 09:45
Bến xe Anh Sơn Thái Bình Giường nằm 46 chỗ 270.000
Cúc Mừng 08:30 - 20:00
Thời gian: 11:30
Bến xe Anh Sơn Bến xe Cầu Rào Giường nằm 46 chỗ 270.000
Cúc Mừng 08:30 - 17:30
Thời gian: 09:00
Bến xe Anh Sơn Nam Định Giường nằm 46 chỗ 270.000
Cúc Mừng 08:30 - 19:45
Thời gian: 11:15
Bến xe Anh Sơn Bến xe khách Thượng Lý Giường nằm 46 chỗ 270.000
Cúc Mừng 20:30 - 05:30
Thời gian: 09:00
Bến xe Anh Sơn Nam Định Giường nằm 46 chỗ 270.000
Cúc Mừng 20:30 - 06:15
Thời gian: 09:45
Bến xe Anh Sơn Thái Bình Giường nằm 46 chỗ 270.000