Bến xe Anh Sơn

Địa chỉ
Km60+500 QL7A, thị trấn Anh Sơn, Anh Sơn, Tỉnh Nghệ An
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Bến xe Anh Sơn ngày 27/03/2019

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Cúc Mừng 08:30 - 20:00
Thời gian: 11:30
Bến xe Anh Sơn Bến xe Cầu Rào Giường nằm 46 chỗ 270.000
Cúc Mừng 08:30 - 17:30
Thời gian: 09:00
Bến xe Anh Sơn Nam Định Giường nằm 46 chỗ 270.000
Cúc Mừng 08:30 - 19:45
Thời gian: 11:15
Bến xe Anh Sơn Bến xe khách Thượng Lý Giường nằm 46 chỗ 270.000
Hải Bình 20:00 - 03:00
Thời gian: 07:00
Bến xe Anh Sơn Bến Xe Bắc Ninh Giường nằm 46 chỗ 180.000
Hải Bình 09:30 - 16:30
Thời gian: 07:00
Bến xe Anh Sơn Bến Xe Bắc Ninh Giường nằm 46 chỗ 180.000
Cúc Mừng 20:30 - 06:15
Thời gian: 09:45
Bến xe Anh Sơn Thái Bình Giường nằm 46 chỗ 270.000
Cúc Mừng 08:30 - 18:15
Thời gian: 09:45
Bến xe Anh Sơn Thái Bình Giường nằm 46 chỗ 270.000
Hải Bình 08:00 - 15:20
Thời gian: 07:20
Bến xe Anh Sơn Bến Xe Hải Dương (Trung Tâm) Giường nằm 46 chỗ 200.000
Cúc Mừng 20:30 - 05:30
Thời gian: 09:00
Bến xe Anh Sơn Nam Định Giường nằm 46 chỗ 270.000