Bảo Hà

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Bảo Hà ngày 27/04/2018

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
VietBus 07:50 - 08:25
Thời gian: 00:35
Bảo Hà Mậu A Giường đôi 54 chỗ 30.000
VietBus 12:50 - 15:10
Thời gian: 02:20
Bảo Hà Bến Xe Phú Thọ Giường đơn 44 chỗ 100.000
VietBus 17:20 - 21:40
Thời gian: 04:20
Bảo Hà Bến xe Mỹ Đình Giường đôi 54 chỗ 180.000
VietBus 17:20 - 17:55
Thời gian: 00:35
Bảo Hà Mậu A Giường đôi 54 chỗ 30.000
VietBus 12:50 - 17:10
Thời gian: 04:20
Bảo Hà Bến xe Mỹ Đình Giường đơn 44 chỗ 180.000
VietBus 12:50 - 13:55
Thời gian: 01:05
Bảo Hà Yên Bái 30 Giường đơn 44 chỗ 60.000
Sao Việt 00:30 - 03:20
Thời gian: 02:50
Bảo Hà Ngã Tư Nội Bài Giường nằm 4X chỗ 150.000
VietBus 07:50 - 08:55
Thời gian: 01:05
Bảo Hà Yên Bái 30 Giường đôi 54 chỗ 60.000
VietBus 17:20 - 19:40
Thời gian: 02:20
Bảo Hà Bến Xe Phú Thọ Giường đôi 54 chỗ 90.000
VietBus 07:50 - 12:10
Thời gian: 04:20
Bảo Hà Bến xe Mỹ Đình Giường đôi 54 chỗ 180.000
VietBus 12:50 - 13:25
Thời gian: 00:35
Bảo Hà Mậu A Giường đơn 44 chỗ 30.000
VietBus 17:20 - 00:10
Thời gian: 06:50
Bảo Hà Thái Bình Giường đôi 54 chỗ 230.000
VietBus 07:50 - 10:10
Thời gian: 02:20
Bảo Hà Bến Xe Phú Thọ Giường đôi 54 chỗ 100.000