Bảo Hà

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Bảo Hà ngày 23/11/2017

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
VietBus 07:50 - 12:10
Thời gian: 04:20
Bảo Hà Bến xe Mỹ Đình Giường đôi 54 chỗ 180.000
Phúc Xuyên 08:52 - 14:19
Thời gian: 05:27
Bảo Hà Hải Dương Giường nằm 45 chỗ 200.000
Phúc Xuyên 08:07 - 14:08
Thời gian: 06:01
Bảo Hà Uông Bí Giường nằm 45 chỗ 280.000
Phúc Xuyên 17:37 - 01:09
Thời gian: 07:32
Bảo Hà Cẩm Phả Giường nằm 45 chỗ 320.000
Sao Việt 00:30 - 02:00
Thời gian: 01:30
Bảo Hà Yên Bái 9 Giường nằm 46 chỗ 100.000
Hải Vân 22:25 - 23:25
Thời gian: 01:00
Bảo Hà Bến Xe Khách Mậu A Giường nằm 44 chỗ 50.000
Phúc Xuyên 08:07 - 09:14
Thời gian: 01:07
Bảo Hà Yên Bái K120 Giường nằm 45 chỗ 90.000
VietBus 17:20 - 17:55
Thời gian: 00:35
Bảo Hà Mậu A Giường đôi 54 chỗ 30.000
Hải Vân 11:05 - 16:05
Thời gian: 05:00
Bảo Hà Sai Nga Giường nằm 44 chỗ 120.000
VietBus 07:50 - 10:10
Thời gian: 02:20
Bảo Hà Bến Xe Phú Thọ Giường đôi 54 chỗ 100.000
Hải Vân 03:30 - 09:55
Thời gian: 06:25
Bảo Hà Nậm Nhùn Giường nằm 44 chỗ 290.000
Hải Vân 22:25 - 04:55
Thời gian: 06:30
Bảo Hà Bến Xe Khách Vĩnh Yên Giường nằm 44 chỗ 160.000
Phúc Xuyên 17:37 - 21:43
Thời gian: 04:06
Bảo Hà Bắc Ninh Giường nằm 45 chỗ 180.000
Sao Việt 00:30 - 03:45
Thời gian: 03:15
Bảo Hà 7 Phạm Văn Đồng Giường nằm 46 chỗ 150.000
Phúc Xuyên 08:52 - 13:15
Thời gian: 04:23
Bảo Hà Hà Nội Giường nằm 45 chỗ 180.000
Phúc Xuyên 17:37 - 22:30
Thời gian: 04:53
Bảo Hà Hải Dương Giường nằm 45 chỗ 210.000
Phúc Xuyên 08:07 - 13:21
Thời gian: 05:14
Bảo Hà Đông Triều Giường nằm 45 chỗ 240.000
Phúc Xuyên 17:37 - 02:54
Thời gian: 09:17
Bảo Hà Bến xe Móng Cái Giường nằm 45 chỗ 380.000
Sao Việt 00:30 - 01:00
Thời gian: 00:30
Bảo Hà Bến Xe Khách Mậu A Giường nằm 46 chỗ 40.000
Hải Vân 22:25 - 00:55
Thời gian: 02:30
Bảo Hà Bến Xe Yên Bái Giường nằm 44 chỗ 100.000
VietBus 12:50 - 13:25
Thời gian: 00:35
Bảo Hà Mậu A Giường đơn 44 chỗ 30.000
Phúc Xuyên 17:37 - 18:01
Thời gian: 00:24
Bảo Hà Mậu A Giường nằm 45 chỗ 60.000
Hải Vân 11:05 - 16:45
Thời gian: 05:40
Bảo Hà Bến xe khách Việt Trì Giường nằm 44 chỗ 140.000
Phúc Xuyên 08:07 - 10:34
Thời gian: 02:27
Bảo Hà Phú Thọ Giường nằm 45 chỗ 130.000
Hải Vân 03:30 - 08:10
Thời gian: 04:40
Bảo Hà Phong Thổ Giường nằm 44 chỗ 230.000
Hải Vân 23:10 - 05:40
Thời gian: 06:30
Bảo Hà Bến Xe Khách Vĩnh Yên Giường nằm 44 chỗ 160.000
Sao Việt 00:30 - 04:45
Thời gian: 04:15
Bảo Hà Ninh Bình Giường nằm 46 chỗ 220.000
Hải Vân 02:20 - 06:00
Thời gian: 03:40
Bảo Hà Bến xe Mỹ Đình Giường nằm 44 chỗ 180.000
VietBus 12:50 - 17:10
Thời gian: 04:20
Bảo Hà Bến xe Mỹ Đình Giường đơn 44 chỗ 180.000
Phúc Xuyên 08:52 - 13:47
Thời gian: 04:55
Bảo Hà Hưng Yên Giường nằm 45 chỗ 190.000
Phúc Xuyên 08:52 - 16:08
Thời gian: 07:16
Bảo Hà Bến Xe Bãi Cháy Giường nằm 45 chỗ 280.000
Phúc Xuyên 17:37 - 00:23
Thời gian: 06:46
Bảo Hà Hạ Long Giường nằm 45 chỗ 280.000
Hải Vân 02:20 - 03:40
Thời gian: 01:20
Bảo Hà Yên Bái 30 Giường nằm 44 chỗ 100.000
Hải Vân 23:10 - 01:40
Thời gian: 02:30
Bảo Hà Bến Xe Yên Bái Giường nằm 44 chỗ 100.000
Phúc Xuyên 08:07 - 08:31
Thời gian: 00:24
Bảo Hà Mậu A Giường nằm 45 chỗ 60.000
Phúc Xuyên 17:37 - 18:44
Thời gian: 01:07
Bảo Hà Yên Bái K120 Giường nằm 45 chỗ 90.000
Hải Vân 22:25 - 03:25
Thời gian: 05:00
Bảo Hà Sai Nga Giường nằm 44 chỗ 120.000
VietBus 12:50 - 15:10
Thời gian: 02:20
Bảo Hà Bến Xe Phú Thọ Giường đơn 44 chỗ 100.000
Hải Vân 03:30 - 07:35
Thời gian: 04:05
Bảo Hà Bến xe thị xã Lai Châu Giường nằm 44 chỗ 200.000
Phúc Xuyên 08:07 - 11:00
Thời gian: 02:53
Bảo Hà Vĩnh Phúc Giường nằm 45 chỗ 160.000
Hải Vân 11:05 - 18:35
Thời gian: 07:30
Bảo Hà Bến xe Mỹ Đình Giường nằm 44 chỗ 180.000
VietBus 17:20 - 21:40
Thời gian: 04:20
Bảo Hà Bến xe Mỹ Đình Giường đôi 54 chỗ 180.000
Phúc Xuyên 08:07 - 14:43
Thời gian: 06:36
Bảo Hà Bến Xe Bãi Cháy Giường nằm 45 chỗ 280.000
Phúc Xuyên 08:52 - 15:33
Thời gian: 06:41
Bảo Hà Uông Bí Giường nằm 45 chỗ 280.000
Phúc Xuyên 17:37 - 23:36
Thời gian: 05:59
Bảo Hà Uông Bí Giường nằm 45 chỗ 280.000
Hải Vân 02:20 - 03:10
Thời gian: 00:50
Bảo Hà Mậu A Giường nằm 44 chỗ 50.000
Hải Vân 23:10 - 00:10
Thời gian: 01:00
Bảo Hà Bến Xe Khách Mậu A Giường nằm 44 chỗ 50.000
VietBus 12:50 - 13:55
Thời gian: 01:05
Bảo Hà Yên Bái 30 Giường đơn 44 chỗ 60.000
Sao Việt 00:30 - 03:00
Thời gian: 02:30
Bảo Hà Bến Xe Phú Thọ Giường nằm 46 chỗ 120.000
Hải Vân 22:25 - 04:05
Thời gian: 05:40
Bảo Hà Bến xe khách Việt Trì Giường nằm 44 chỗ 140.000
Phúc Xuyên 08:52 - 11:19
Thời gian: 02:27
Bảo Hà Phú Thọ Giường nằm 45 chỗ 130.000
Hải Vân 03:30 - 09:25
Thời gian: 05:55
Bảo Hà Cầu Lai Hà Giường nằm 44 chỗ 280.000
Phúc Xuyên 08:52 - 12:15
Thời gian: 03:23
Bảo Hà Vĩnh Phúc Giường nằm 45 chỗ 160.000
Hải Vân 22:25 - 05:55
Thời gian: 07:30
Bảo Hà Bến xe Giáp Bát Giường nằm 44 chỗ 180.000
Phúc Xuyên 08:52 - 14:55
Thời gian: 06:03
Bảo Hà Hải Phòng Giường nằm 45 chỗ 220.000
Phúc Xuyên 08:07 - 15:33
Thời gian: 07:26
Bảo Hà Cẩm Phả Giường nằm 45 chỗ 320.000
Phúc Xuyên 17:37 - 22:51
Thời gian: 05:14
Bảo Hà Đông Triều Giường nằm 45 chỗ 240.000
VietBus 17:20 - 00:10
Thời gian: 06:50
Bảo Hà Thái Bình Giường đôi 54 chỗ 230.000
Hải Vân 11:05 - 12:05
Thời gian: 01:00
Bảo Hà Bến Xe Khách Mậu A Giường nằm 44 chỗ 50.000
VietBus 07:50 - 08:25
Thời gian: 00:35
Bảo Hà Mậu A Giường đôi 54 chỗ 30.000
Phúc Xuyên 08:52 - 09:59
Thời gian: 01:07
Bảo Hà Yên Bái K120 Giường nằm 45 chỗ 90.000
Hải Vân 02:20 - 04:05
Thời gian: 01:45
Bảo Hà Sai Nga Giường nằm 44 chỗ 140.000
Hải Vân 23:10 - 04:50
Thời gian: 05:40
Bảo Hà Bến xe khách Việt Trì Giường nằm 44 chỗ 140.000
VietBus 17:20 - 19:40
Thời gian: 02:20
Bảo Hà Bến Xe Phú Thọ Giường đôi 54 chỗ 90.000
Hải Vân 02:20 - 04:45
Thời gian: 02:25
Bảo Hà Vĩnh Yên Giường nằm 44 chỗ 160.000
Phúc Xuyên 17:37 - 20:30
Thời gian: 02:53
Bảo Hà Vĩnh Phúc Giường nằm 45 chỗ 160.000
Hải Vân 23:10 - 06:40
Thời gian: 07:30
Bảo Hà Bến xe Mỹ Đình Giường nằm 44 chỗ 180.000
Phúc Xuyên 08:07 - 13:00
Thời gian: 04:53
Bảo Hà Hải Dương Giường nằm 45 chỗ 210.000
Phúc Xuyên 08:07 - 07:33
Thời gian: 23:26
Bảo Hà Vân Đồn Giường nằm 45 chỗ 320.000
Phúc Xuyên 17:37 - 02:24
Thời gian: 08:47
Bảo Hà Tiên Yên Giường nằm 45 chỗ 360.000
Sao Việt 00:30 - 06:15
Thời gian: 05:45
Bảo Hà Bến xe phía Bắc - Thanh Hóa Giường nằm 46 chỗ 240.000
Hải Vân 11:05 - 13:35
Thời gian: 02:30
Bảo Hà Bến Xe Yên Bái Giường nằm 44 chỗ 100.000
VietBus 07:50 - 08:55
Thời gian: 01:05
Bảo Hà Yên Bái 30 Giường đôi 54 chỗ 60.000
Phúc Xuyên 08:52 - 09:16
Thời gian: 00:24
Bảo Hà Mậu A Giường nằm 45 chỗ 60.000
Hải Vân 02:20 - 04:25
Thời gian: 02:05
Bảo Hà Việt Trì Giường nằm 44 chỗ 120.000
Hải Vân 23:10 - 04:10
Thời gian: 05:00
Bảo Hà Sai Nga Giường nằm 44 chỗ 120.000
Phúc Xuyên 17:37 - 20:04
Thời gian: 02:27
Bảo Hà Phú Thọ Giường nằm 45 chỗ 130.000
Hải Vân 11:05 - 17:35
Thời gian: 06:30
Bảo Hà Bến Xe Khách Vĩnh Yên Giường nằm 44 chỗ 160.000
Phúc Xuyên 08:07 - 12:13
Thời gian: 04:06
Bảo Hà Bắc Ninh Giường nằm 45 chỗ 180.000