Bắc Ninh

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Bắc Ninh ngày 27/07/2017

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Hoàng Long 19:20 - 21:30
Thời gian: 02:10
Bắc Ninh Bến xe Nước Ngầm Giường nằm 39 chỗ 140.000
Hoàng Long 19:20 - 23:00
Thời gian: 03:40
Bắc Ninh Phủ Lý Giường nằm 39 chỗ 220.000
Phúc Xuyên 18:00 - 18:30
Thời gian: 00:30
Bắc Ninh Hải Dương Giường nằm 40 chỗ 60.000
Hoàng Long 19:20 - 04:10
Thời gian: 08:50
Bắc Ninh Văn phòng Hà Tĩnh Giường nằm 39 chỗ 360.000
Hoàng Long 19:20 - 12:27
Thời gian: 17:07
Bắc Ninh Bến xe Miền Đông Giường nằm 39 chỗ 810.000
Hoàng Long 19:20 - 07:10
Thời gian: 11:50
Bắc Ninh Văn phòng Quảng Bình Giường nằm 39 chỗ 350.000
Hoàng Long 19:20 - 14:10
Thời gian: 18:50
Bắc Ninh Đại lý Nhà Hàng Mai Tú Giường nằm 39 chỗ 470.000
Hoàng Long 19:20 - 15:30
Thời gian: 20:10
Bắc Ninh Đại lý Nhà Hàng Bàu Nú (81) Giường nằm 39 chỗ 500.000
Phúc Xuyên 18:00 - 21:10
Thời gian: 03:10
Bắc Ninh Tiên Yên Giường nằm 40 chỗ 180.000
Phúc Xuyên 18:00 - 21:40
Thời gian: 03:40
Bắc Ninh Hà Cối Giường nằm 40 chỗ 240.000
Phúc Xuyên 18:00 - 19:10
Thời gian: 01:10
Bắc Ninh Mạo Khê Giường nằm 40 chỗ 90.000
Phúc Xuyên 18:00 - 20:40
Thời gian: 02:40
Bắc Ninh Bến Xe Mông Dương Giường nằm 40 chỗ 150.000
Phúc Xuyên 18:00 - 20:00
Thời gian: 02:00
Bắc Ninh Hạ Long Giường nằm 40 chỗ 120.000
Hoàng Long 19:20 - 09:10
Thời gian: 13:50
Bắc Ninh Đại lý Đông Hà - Quảng Trị Giường nằm 39 chỗ 370.000
Hoàng Long 19:20 - 00:15
Thời gian: 04:55
Bắc Ninh Văn phòng Thanh Hóa Giường nằm 39 chỗ 260.000
Hoàng Long 19:20 - 11:00
Thời gian: 15:40
Bắc Ninh Văn phòng Huế Giường nằm 39 chỗ 400.000
Hoàng Long 19:20 - 15:37
Thời gian: 20:17
Bắc Ninh Đại lý Anh Tư Giường nằm 39 chỗ 860.000
Phúc Xuyên 20:10 - 22:20
Thời gian: 02:10
Bắc Ninh Yên Bái K120 Giường nằm 40 chỗ 130.000
Phúc Xuyên 20:10 - 23:10
Thời gian: 03:00
Bắc Ninh Mậu A Giường nằm 40 chỗ 160.000
Phúc Xuyên 20:10 - 21:20
Thời gian: 01:10
Bắc Ninh Phú Thọ Giường nằm 40 chỗ 90.000
Hoàng Long 19:20 - 22:10
Thời gian: 02:50
Bắc Ninh Đại lý Hồng Cúc Giường nằm 39 chỗ 650.000
Hoàng Long 19:20 - 13:10
Thời gian: 17:50
Bắc Ninh Văn phòng Đà Nẵng Giường nằm 39 chỗ 450.000
Hoàng Long 19:20 - 11:42
Thời gian: 16:22
Bắc Ninh Bến xe Đồng Nai Giường nằm 39 chỗ 810.000
Hoàng Long 19:20 - 01:28
Thời gian: 06:08
Bắc Ninh Văn phòng Nha Trang Giường nằm 39 chỗ 690.000
Hoàng Long 09:38 - 11:58
Thời gian: 02:20
Bắc Ninh Bến Xe Phía Bắc Lạng Sơn Giường nằm 39 chỗ 140.000
Phúc Xuyên 20:10 - 23:50
Thời gian: 03:40
Bắc Ninh Bảo Hà Giường nằm 40 chỗ 180.000
Phúc Xuyên 20:10 - 00:30
Thời gian: 04:20
Bắc Ninh Lào Cai Giường nằm 40 chỗ 210.000
Phúc Xuyên 20:10 - 01:10
Thời gian: 05:00
Bắc Ninh Bến Xe SaPa Giường nằm 40 chỗ 250.000
Hoàng Long 19:20 - 17:52
Thời gian: 22:32
Bắc Ninh Văn phòng Cần Thơ Giường nằm 39 chỗ 910.000
Phúc Xuyên 20:10 - 20:50
Thời gian: 00:40
Bắc Ninh Vĩnh Phúc Giường nằm 40 chỗ 70.000
Hoàng Long 19:20 - 17:07
Thời gian: 21:47
Bắc Ninh Đại lý Thiên Bảo Giường nằm 39 chỗ 910.000
Hoàng Long 19:20 - 20:00
Thời gian: 00:40
Bắc Ninh Văn phòng Quy Nhơn Giường nằm 39 chỗ 590.000
Hoàng Long 19:20 - 06:48
Thời gian: 11:28
Bắc Ninh Văn phòng Bình Thuận Giường nằm 39 chỗ 780.000
Hoàng Long 19:20 - 22:30
Thời gian: 03:10
Bắc Ninh Đại lý Rừng và Biển Giường nằm 39 chỗ 180.000
Hoàng Long 19:20 - 03:15
Thời gian: 07:55
Bắc Ninh Văn phòng Vinh Giường nằm 39 chỗ 300.000
Hoàng Long 19:20 - 03:38
Thời gian: 08:18
Bắc Ninh Đại lý Nhà Hàng Việt Hương Giường nằm 39 chỗ 720.000