Bắc Ninh

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Bắc Ninh ngày 23/11/2017

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Phúc Xuyên 11:00 - 11:40
Thời gian: 00:40
Bắc Ninh Bến xe Mỹ Đình VIP Limousine 19 chỗ 50.000
Phúc Xuyên 14:30 - 15:10
Thời gian: 00:40
Bắc Ninh Bến xe Mỹ Đình VIP Limousine 19 chỗ 50.000
Phúc Xuyên 17:30 - 18:10
Thời gian: 00:40
Bắc Ninh Bến xe Mỹ Đình VIP Limousine 19 chỗ 50.000
Hoàng Long 19:20 - 21:30
Thời gian: 02:10
Bắc Ninh Bến xe Nước Ngầm Giường nằm 39 chỗ 140.000
Hoàng Long 19:20 - 04:10
Thời gian: 08:50
Bắc Ninh Văn phòng Hà Tĩnh Giường nằm 39 chỗ 360.000
Phúc Xuyên 05:25 - 07:40
Thời gian: 02:15
Bắc Ninh Uông Bí VIP Limousine 19 chỗ 80.000
Phúc Xuyên 12:13 - 07:33
Thời gian: 19:20
Bắc Ninh Vân Đồn Giường nằm 45 chỗ 150.000
Phúc Xuyên 21:43 - 00:23
Thời gian: 02:40
Bắc Ninh Hạ Long Giường nằm 45 chỗ 150.000
Hoàng Long 19:20 - 15:37
Thời gian: 20:17
Bắc Ninh Đại lý Anh Tư Giường nằm 39 chỗ 860.000
Phúc Xuyên 22:58 - 00:37
Thời gian: 01:39
Bắc Ninh Phú Thọ Giường nằm 45 chỗ 90.000
Phúc Xuyên 14:00 - 19:43
Thời gian: 05:43
Bắc Ninh Sapa Giường nằm 45 chỗ 250.000
Hoàng Long 19:20 - 17:52
Thời gian: 22:32
Bắc Ninh Văn phòng Cần Thơ Giường nằm 39 chỗ 910.000
Hoàng Long 19:20 - 22:30
Thời gian: 03:10
Bắc Ninh Đại lý Rừng và Biển Giường nằm 39 chỗ 180.000
Phúc Xuyên 10:30 - 11:10
Thời gian: 00:40
Bắc Ninh Bến xe Mỹ Đình VIP Limousine 19 chỗ 50.000
Phúc Xuyên 14:00 - 14:40
Thời gian: 00:40
Bắc Ninh Bến xe Mỹ Đình VIP Limousine 19 chỗ 50.000
Phúc Xuyên 16:30 - 17:15
Thời gian: 00:45
Bắc Ninh Vp Hà Nội VIP Limousine 19 chỗ 50.000
Phúc Xuyên 21:30 - 22:10
Thời gian: 00:40
Bắc Ninh Bến xe Mỹ Đình VIP Limousine 19 chỗ 50.000
Phúc Xuyên 21:43 - 22:30
Thời gian: 00:47
Bắc Ninh Hải Dương Giường nằm 45 chỗ 70.000
Phúc Xuyên 05:25 - 06:55
Thời gian: 01:30
Bắc Ninh Đông Triều VIP Limousine 19 chỗ 70.000
Phúc Xuyên 12:13 - 14:08
Thời gian: 01:55
Bắc Ninh Uông Bí Giường nằm 45 chỗ 120.000
Phúc Xuyên 21:43 - 02:54
Thời gian: 05:11
Bắc Ninh Bến xe Móng Cái Giường nằm 45 chỗ 240.000
Hoàng Long 19:20 - 11:00
Thời gian: 15:40
Bắc Ninh Văn phòng Huế Giường nằm 39 chỗ 400.000
Phúc Xuyên 14:00 - 15:39
Thời gian: 01:39
Bắc Ninh Phú Thọ Giường nằm 45 chỗ 90.000
Hoàng Long 11:08 - 13:28
Thời gian: 02:20
Bắc Ninh Bến Xe Phía Bắc Lạng Sơn Giường nằm 39 chỗ 140.000
Phúc Xuyên 22:58 - 03:04
Thời gian: 04:06
Bắc Ninh Bảo Hà Giường nằm 45 chỗ 180.000
Hoàng Long 19:20 - 06:48
Thời gian: 11:28
Bắc Ninh Văn phòng Bình Thuận Giường nằm 39 chỗ 780.000
Phúc Xuyên 09:30 - 10:10
Thời gian: 00:40
Bắc Ninh Bến xe Mỹ Đình VIP Limousine 19 chỗ 50.000
Phúc Xuyên 12:30 - 13:10
Thời gian: 00:40
Bắc Ninh Bến xe Mỹ Đình VIP Limousine 19 chỗ 50.000
Phúc Xuyên 16:00 - 16:40
Thời gian: 00:40
Bắc Ninh Bến xe Mỹ Đình VIP Limousine 19 chỗ 50.000
Phúc Xuyên 19:00 - 19:40
Thời gian: 00:40
Bắc Ninh Bến xe Mỹ Đình VIP Limousine 19 chỗ 50.000
Phúc Xuyên 05:25 - 06:15
Thời gian: 00:50
Bắc Ninh Phả Lại VIP Limousine 19 chỗ 50.000
Hoàng Long 19:20 - 14:10
Thời gian: 18:50
Bắc Ninh Đại lý Nhà Hàng Mai Tú Giường nằm 39 chỗ 470.000
Phúc Xuyên 05:25 - 08:40
Thời gian: 03:15
Bắc Ninh Hạ Long VIP Limousine 19 chỗ 100.000
Phúc Xuyên 21:43 - 01:09
Thời gian: 03:26
Bắc Ninh Cẩm Phả Giường nằm 45 chỗ 150.000
Hoàng Long 19:20 - 09:10
Thời gian: 13:50
Bắc Ninh Đại lý Đông Hà - Quảng Trị Giường nằm 39 chỗ 370.000
Phúc Xuyên 22:58 - 02:40
Thời gian: 03:42
Bắc Ninh Mậu A Giường nằm 45 chỗ 160.000
Hoàng Long 19:20 - 11:42
Thời gian: 16:22
Bắc Ninh Bến xe Đồng Nai Giường nằm 39 chỗ 810.000
Phúc Xuyên 22:58 - 04:41
Thời gian: 05:43
Bắc Ninh Sapa Giường nằm 45 chỗ 250.000
Hoàng Long 19:20 - 17:07
Thời gian: 21:47
Bắc Ninh Đại lý Thiên Bảo Giường nằm 39 chỗ 910.000
Phúc Xuyên 08:30 - 09:10
Thời gian: 00:40
Bắc Ninh Bến xe Mỹ Đình VIP Limousine 19 chỗ 50.000
Phúc Xuyên 11:30 - 12:10
Thời gian: 00:40
Bắc Ninh Bến xe Mỹ Đình VIP Limousine 19 chỗ 50.000
Phúc Xuyên 15:00 - 15:40
Thời gian: 00:40
Bắc Ninh Bến xe Mỹ Đình VIP Limousine 19 chỗ 50.000
Phúc Xuyên 18:00 - 18:40
Thời gian: 00:40
Bắc Ninh Bến xe Mỹ Đình VIP Limousine 19 chỗ 50.000
Hoàng Long 19:20 - 23:00
Thời gian: 03:40
Bắc Ninh Phủ Lý Giường nằm 39 chỗ 220.000
Hoàng Long 19:20 - 12:27
Thời gian: 17:07
Bắc Ninh Bến xe Miền Đông Giường nằm 39 chỗ 810.000
Phúc Xuyên 05:25 - 08:40
Thời gian: 03:15
Bắc Ninh Bến Xe Bãi Cháy VIP Limousine 19 chỗ 100.000
Phúc Xuyên 12:13 - 15:33
Thời gian: 03:20
Bắc Ninh Cẩm Phả Giường nằm 45 chỗ 150.000
Phúc Xuyên 21:43 - 02:24
Thời gian: 04:41
Bắc Ninh Tiên Yên Giường nằm 45 chỗ 180.000
Phúc Xuyên 14:00 - 17:42
Thời gian: 03:42
Bắc Ninh Mậu A Giường nằm 45 chỗ 160.000
Hoàng Long 19:20 - 22:10
Thời gian: 02:50
Bắc Ninh Đại lý Hồng Cúc Giường nằm 39 chỗ 650.000
Phúc Xuyên 14:00 - 18:58
Thời gian: 04:58
Bắc Ninh Lào Cai Giường nằm 45 chỗ 210.000
Phúc Xuyên 14:00 - 15:13
Thời gian: 01:13
Bắc Ninh Vĩnh Phúc Giường nằm 45 chỗ 70.000
Hoàng Long 19:20 - 03:15
Thời gian: 07:55
Bắc Ninh Văn phòng Vinh Giường nằm 39 chỗ 300.000
Phúc Xuyên 10:00 - 10:40
Thời gian: 00:40
Bắc Ninh Bến xe Mỹ Đình VIP Limousine 19 chỗ 50.000
Phúc Xuyên 13:00 - 13:40
Thời gian: 00:40
Bắc Ninh Bến xe Mỹ Đình VIP Limousine 19 chỗ 50.000
Phúc Xuyên 16:30 - 17:10
Thời gian: 00:40
Bắc Ninh Bến xe Mỹ Đình VIP Limousine 19 chỗ 50.000
Phúc Xuyên 19:30 - 20:10
Thời gian: 00:40
Bắc Ninh Bến xe Mỹ Đình VIP Limousine 19 chỗ 50.000
Phúc Xuyên 12:13 - 13:00
Thời gian: 00:47
Bắc Ninh Hải Dương Giường nằm 45 chỗ 60.000
Hoàng Long 19:20 - 15:30
Thời gian: 20:10
Bắc Ninh Đại lý Nhà Hàng Bàu Nú (81) Giường nằm 39 chỗ 500.000
Phúc Xuyên 12:13 - 13:21
Thời gian: 01:08
Bắc Ninh Đông Triều Giường nằm 45 chỗ 90.000
Phúc Xuyên 21:43 - 23:36
Thời gian: 01:53
Bắc Ninh Uông Bí Giường nằm 45 chỗ 120.000
Hoàng Long 19:20 - 00:15
Thời gian: 04:55
Bắc Ninh Văn phòng Thanh Hóa Giường nằm 39 chỗ 260.000
Phúc Xuyên 22:58 - 01:57
Thời gian: 02:59
Bắc Ninh Yên Bái K120 Giường nằm 45 chỗ 130.000
Hoàng Long 19:20 - 01:28
Thời gian: 06:08
Bắc Ninh Văn phòng Nha Trang Giường nằm 39 chỗ 690.000
Phúc Xuyên 22:58 - 03:56
Thời gian: 04:58
Bắc Ninh Lào Cai Giường nằm 45 chỗ 200.000
Hoàng Long 19:20 - 20:00
Thời gian: 00:40
Bắc Ninh Văn phòng Quy Nhơn Giường nằm 39 chỗ 590.000
Phúc Xuyên 09:00 - 09:40
Thời gian: 00:40
Bắc Ninh Bến xe Mỹ Đình VIP Limousine 19 chỗ 50.000
Phúc Xuyên 12:00 - 12:40
Thời gian: 00:40
Bắc Ninh Bến xe Mỹ Đình VIP Limousine 19 chỗ 50.000
Phúc Xuyên 15:30 - 16:10
Thời gian: 00:40
Bắc Ninh Bến xe Mỹ Đình VIP Limousine 19 chỗ 50.000
Phúc Xuyên 18:30 - 19:10
Thời gian: 00:40
Bắc Ninh Bến xe Mỹ Đình VIP Limousine 19 chỗ 50.000
Phúc Xuyên 05:25 - 06:30
Thời gian: 01:05
Bắc Ninh Sao Đỏ VIP Limousine 19 chỗ 50.000
Hoàng Long 19:20 - 07:10
Thời gian: 11:50
Bắc Ninh Văn phòng Quảng Bình Giường nằm 39 chỗ 350.000
Phúc Xuyên 05:25 - 07:10
Thời gian: 01:45
Bắc Ninh Mạo Khê VIP Limousine 19 chỗ 70.000
Phúc Xuyên 12:13 - 14:43
Thời gian: 02:30
Bắc Ninh Bến Xe Bãi Cháy Giường nằm 45 chỗ 120.000
Phúc Xuyên 21:43 - 22:51
Thời gian: 01:08
Bắc Ninh Đông Triều Giường nằm 45 chỗ 90.000
Phúc Xuyên 14:00 - 16:59
Thời gian: 02:59
Bắc Ninh Yên Bái K120 Giường nằm 45 chỗ 130.000
Hoàng Long 19:20 - 13:10
Thời gian: 17:50
Bắc Ninh Văn phòng Đà Nẵng Giường nằm 39 chỗ 450.000
Phúc Xuyên 14:00 - 18:06
Thời gian: 04:06
Bắc Ninh Bảo Hà Giường nằm 45 chỗ 180.000
Phúc Xuyên 22:58 - 00:11
Thời gian: 01:13
Bắc Ninh Vĩnh Phúc Giường nằm 45 chỗ 70.000
Hoàng Long 19:20 - 03:38
Thời gian: 08:18
Bắc Ninh Đại lý Nhà Hàng Việt Hương Giường nằm 39 chỗ 720.000