Bắc Ninh

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Bắc Ninh ngày 18/06/2018

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Green Limousine 08:32 - 09:32
Thời gian: 01:00
Bắc Ninh Vp Hà Nội Limousine 9 chỗ 100.000
Green Limousine 18:32 - 19:32
Thời gian: 01:00
Bắc Ninh Vp Hà Nội Limousine 9 chỗ 100.000
Green Limousine 07:02 - 08:02
Thời gian: 01:00
Bắc Ninh Vp Hà Nội Limousine 9 chỗ 100.000
Green Limousine 16:02 - 17:02
Thời gian: 01:00
Bắc Ninh Vp Hà Nội Limousine 9 chỗ 100.000
Green Limousine 07:00 - 08:00
Thời gian: 01:00
Bắc Ninh Thị trấn Cầu Gồ Limousine 9 chỗ 115.000
Green Limousine 10:02 - 11:02
Thời gian: 01:00
Bắc Ninh Vp Hà Nội Limousine 9 chỗ 100.000
Green Limousine 05:30 - 06:30
Thời gian: 01:00
Bắc Ninh Vp Hà Nội Limousine 9 chỗ 115.000
Green Limousine 12:02 - 13:02
Thời gian: 01:00
Bắc Ninh Vp Hà Nội Limousine 9 chỗ 100.000
Phúc An Toàn Thắng 19:25 - 02:15
Thời gian: 06:50
Bắc Ninh Sapa Giường nằm 40 chỗ 300.000
Green Limousine 15:02 - 16:02
Thời gian: 01:00
Bắc Ninh Vp Hà Nội Limousine 9 chỗ 100.000
Green Limousine 07:00 - 08:02
Thời gian: 01:02
Bắc Ninh VP Bắc Giang Limousine 9 chỗ 100.000
Green Limousine 14:02 - 15:02
Thời gian: 01:00
Bắc Ninh Vp Hà Nội Limousine 9 chỗ 100.000
Phúc An Toàn Thắng 19:25 - 03:15
Thời gian: 07:50
Bắc Ninh BX Lai Châu Giường nằm 40 chỗ 380.000